Benlik Farklılıklarına Rogers’ın Danışan Odaklı Terapisi ile Yaklaşım: Vaka Çalışması

2015-3-1
Gürcan, Derya
Bireylerin benlikleri arasında yaşadıkları fark uzun zamandır psikoloji biliminin gündeminde olmuştur. Carl Rogers’ın teorisi de dahil olmak üzere, teoriler genellikle gerçek benlik ile ideal benlik arasındaki farka odaklanmışlardır. Ancak Higgins, bireylerin üç farklı benlik kavramının olduğunu öne sürmüştür. Bunlar gerçek benlik, ideal benlik ve zaruri benliktir. Higgins, ayrıca kişinin kendi bakış açısının ya da kendisi için önemli birinin bakış açısının da benlik kavramının oluşumunda etkili olduğunu belirtmiştir. Higgins farklılıklar karşısında bireyin farklı olumsuz duygular yaşadığını öne sürmüştür. Rogers ise benlik farklılıklarının bireylerin çocuklukta koşulsuz olumlu kabul alamamaları sebebiyle oluştuğunu ve bireyin yaşadığı olumsuz duygularla savunma mekanizmaları yardımıyla başettiğini söylemiştir. Rogers benliğin gelişiminin çocukluk dönemi ile sınırlı olmadığına inandığı için, terapi ortamında danışan gerçek, samimi, empatik ve koşulsuz olumlu kabulü yaşayabildiği bir ilişki deneyimleyebilirse, benlik temsilleri arasındaki farkın azalacağını ve kişinin kendini gerçekleştirme yönünde ilerleyebileceğini belirtmiştir. Bu makalede, benlik farklılıkları ve Rogers’ın danışan odaklı teorisi derlenmiş, benlik farklılığı yaşayan bir danışan ile örneklendirilmiştir.

Suggestions

A review on assessment of technological pedagogical content knowledge for pre-service science teachers
Şahin, Elvan (null; 2018-04-22)
Science education has been viewed as an agent that could provide both teachers and students some experience in using various technologies. Recent developments in science and technology has resulted in new tools and some knowledge base to be taught. Science teachers are required to transform scientific information through suitable pedagogical methods with the advantages of technology in their classes. In this aspect, science teachers’ knowledge of science content and teaching methods, and their knowledge of ...
An Overview on Rigid Pavement Specifications in Developed Countries
Şengün, Emin; Yaman, İsmail Özgür; Ceylan, Halil (2016-01-01)
As any engineering structure, for the highway pavement design and construction a series of technical, economic and environmental factors is considered before the material selection. The technical factors involve physical, chemical, and mechanical features, the ease of construction work, construction duration, durability requirements and the safety and comfort of the selected materials under service and environmental conditions. On the other side, the initial cost and the life cycle cost are among the econom...
Winnicott’ın Gerçek Benlik ve Sahte Benlik Kavramlarının Bir Vaka ve Terapi İlişkisi Bağlamında İncelenmesi
Sarısoy, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-3-1)
Winnicott kişilik bozukluklarının ortaya çıkışını gelişimin erken basamaklarında kişilik bütünleşmesinde yaşanan problemlerle ilişkilendirmektedir. Winnicott’a göre bebek dünyaya geldiğinde anneden bağımsız bir mevcudiyeti yoktur. Bununla birlikte bebek “yeterince iyi anne” nin desteği ile aşamalı olarak dış gerçekliğe dair bir kavrayış geliştirir. Fakat anne “yeterince iyi” değilse bebek tüm güçlülük duygularını deneyimleyemez ve dış gerçeklik ile henüz hazır olmadan karşılaşmak durumunda kalır. Bu dur...
Korku Filmlerine Analitik Bir Bakış: İlgi Görme Nedenleri ve İzleyici Üzerindeki Temsilleri Üzerine bir İnceleme
Ay, Betül; Hekimoğlu, Eylül Ceren; Gençöz, Faruk (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Korku filmleri, kişilerin bilinçdışı kaygılarını, bulunduğu toplum ve dönem dahilinde somutlaştırarak izleyicide korku duygusunu uyandırmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, yaratılan bu duygunun sahici bir deneyim gibi hissettirilebilmesi adına, izleyicide gerçek ve gerçeklik arasındaki sınırı bulanıklaştıran çeşitli teknikler ve teknolojiler kullanılmaktadır. Öyleyse, en temel kaygıları sahici bir şekilde işledikleri halde, korku filmlerini birçok insan için çekici kılan faktörler nelerdir? Bu sorudan ha...
THE STUDY OF TERF DEBATE IN THE CONTEXTS OF US, UK & TURKEY & THE EMBRACEMENT OF INTERSECTIONAL FEMINISM FOR RECONCILIATION PROPOSAL
Tanrıver, Pınar; Alpan, Başak Zeynep; Department of Political Science and Public Administration (2022-7-18)
This study examines the relationality of the trans-exclusionary radical feminism (TERF) debate, which has become the focus of contemporary feminist literature with intersectional feminism. After the introduction of the term, “TERF” in 2008, the debate on trans-exclusion has flared up and pushed feminist actors into a significant polarisation. At the same time, the trans-exclusionary legal and structural changes made by states, institutions and organisations worldwide caused the gap between the parties to wi...
Citation Formats
D. Gürcan, “Benlik Farklılıklarına Rogers’ın Danışan Odaklı Terapisi ile Yaklaşım: Vaka Çalışması,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 13–26, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/554029.