Hide/Show Apps

“Unutma Beni” Filminin Kimlik Kaybı ve MuğlakKayıp Çerçevesinde İncelenmesi

2016-3-1
Bekaroğlu, Ece
Unutma Beni filmi Dilbilimi Bölümü’nde profesör olan Alice Howland’ın erken başlangıçlı Alzheimer teşhisi alma deneyimini, bu deneyimin kendisi üzerindeki etkilerini ve ailesi ile ilişkilerini etkileme şekillerini ele alır. 50. yaş gününden birkaç gün sonra kelimeleri hatırlayamama ve yolda kaybolma gibi şikayetlerle nöroloğa giden Alice, detaylı incelemeler ardından nadir olarak görülen aileden gelen erken başlangıçlı Alzheimer teşhisi alır. Teşhisin ardından çocuklarının da bu hastalığı geliştirme riski olduğunu öğrenir ve eşiyle birlikte bu tanıyı çocuklarına açıklar. Bir süre sonra Alzheimer sebebiyle Alice işine devam edemez, sürekli bakım verecek birine ihtiyaç duymaya başlar. Bu süreçte Alice’in kimliğini sorguladığı, ailesinin de fiziksel olarak var olan bir aile üyesinin psikolojik kaybıyla farklı şekillerde baş etmeye çalıştığı görülür. Film, Alice’in Alzheimer sebebiyle yaşadığı kimlik kaybı ve ailesinin bu hastalık karşısında yaşadığı muğlak kayıpları ile baş etme yolları üzerinden ele alınmıştır.