“Unutma Beni” Filminin Kimlik Kaybı ve Muğlak Kayıp Çerçevesinde İncelenmesi

2016-3-1
Bekaroğlu, Ece
Unutma Beni filmi Dilbilimi Bölümü’nde profesör olan Alice Howland’ın erken başlangıçlı Alzheimer teşhisi alma deneyimini, bu deneyimin kendisi üzerindeki etkilerini ve ailesi ile ilişkilerini etkileme şekillerini ele alır. 50. yaş gününden birkaç gün sonra kelimeleri hatırlayamama ve yolda kaybolma gibi şikayetlerle nöroloğa giden Alice, detaylı incelemeler ardından nadir olarak görülen aileden gelen erken başlangıçlı Alzheimer teşhisi alır. Teşhisin ardından çocuklarının da bu hastalığı geliştirme riski olduğunu öğrenir ve eşiyle birlikte bu tanıyı çocuklarına açıklar. Bir süre sonra Alzheimer sebebiyle Alice işine devam edemez, sürekli bakım verecek birine ihtiyaç duymaya başlar. Bu süreçte Alice’in kimliğini sorguladığı, ailesinin de fiziksel olarak var olan bir aile üyesinin psikolojik kaybıyla farklı şekillerde baş etmeye çalıştığı görülür. Film, Alice’in Alzheimer sebebiyle yaşadığı kimlik kaybı ve ailesinin bu hastalık karşısında yaşadığı muğlak kayıpları ile baş etme yolları üzerinden ele alınmıştır.

Suggestions

The relations among generativity, meaning in life and depressive symptoms in Turkish elderlies: a mediation model
Aras, Aylin; Bozo Özen, Özlem; Department of Psychology (2020-9)
The aim of the present master’s thesis was to investigate the association between generativity and depression, as well as the mediating role of meaning in life in this association among Turkish elderly population. Data were collected from 152 older individuals aged between 65 and 88. The results of the current study revealed that generativity was not associated with depression. Regarding the meaning in life, although the association between generativity and the search for meaning in life was insignificant, ...
“Gerçeği Arayış” Filminin Mesleki Etik Prensipler Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Karaaziz, Meryem; İnandılar, Hicran (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-6-01)
“Gerçeği Arayış” filmi Adli Psikiyatri Bölüm Başkanı ve başarılı bir psikanalist olan Profesör Barr’ın hastasının ablasıyla kurduğu etik dışı romantik ilişkiyle başlayan talihsiz olaylar zincirini ele almaktadır. Dr. Barr’ın, terapisine devam ettiği hastasının bir gangsterle evli olan ablasına aşık olmasıyla tüm hayatı değişmiştir. Onunla yaşadığı aşk terapist kimliğini bir kenara itmesine ve gerçeği reddetmesine yol açmıştır. İlişkisinin ilerlemesiyle birlikte Dr. Barr kendini aşık olduğu kadın tarafın...
The effectiveness of special teaching methods I course in preparingstudents to special teaching methods II course: a case study
İpek, Ömer Faruk; Daloğlu, Ayşegül (2017-03-01)
The Role of Student Related Characteristics in Nature of Science Views
Ebren Kuyumcu, Ebru; Sungur, Semra (2022-02-01)
The present study investigated middle school students’ views on the nature of science (NOS) in relation to gender, grade level, and learning environment perceptions adopting a cross-sectional and correlational research design. A total of 608 middle school students (319 girls and 289 boys) attending Grade 7 (n = 286) and Grade 8 (n = 322) participated in the study. Students’ NOS views were examined in terms of Theory-laden /Cultural impacts, Changing/tentative nature, Non-objective nature, and Creative natur...
The effects of personalization principle of multimedia learning on listening performance
YEŞİLDAĞ, CEREN; Sadık, Olgun (2019-12-01)
Bu çalışma Türkiye’deki bir özel üniversitenin Temel İngilizce Hazırlık Okulunda konuşma dili kullanılarak hazırlanan çoklu ortam sunumlarının öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmelerinde bir etkisi olup olmadığını ve öğrencilerin bu deneyime yönelik bakış açılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Dinleme, birey tarafından geliştirilen ve diğer becerilerin geliştirilmesinde hayati bir önem taşıyan temel beceri olarak görülmektedir (Loren, F. T. A., 2017). Fakat, çoğu ders kitabı dinleme aktivitelerinde kişis...
Citation Formats
E. Bekaroğlu, ““Unutma Beni” Filminin Kimlik Kaybı ve Muğlak Kayıp Çerçevesinde İncelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 43–49, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/554016.