The effects of personalization principle of multimedia learning on listening performance

Download
2019-12-01
YEŞİLDAĞ, CEREN
Sadık, Olgun
Bu çalışma Türkiye’deki bir özel üniversitenin Temel İngilizce Hazırlık Okulunda konuşma dili kullanılarak hazırlanan çoklu ortam sunumlarının öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmelerinde bir etkisi olup olmadığını ve öğrencilerin bu deneyime yönelik bakış açılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Dinleme, birey tarafından geliştirilen ve diğer becerilerin geliştirilmesinde hayati bir önem taşıyan temel beceri olarak görülmektedir (Loren, F. T. A., 2017). Fakat, çoğu ders kitabı dinleme aktivitelerinde kişiselleştirilmiş aktivitelere yer verirken, çoğu sınavda öğrenciler nötr veya resmi tonda dinleme aktivitelerine maruz bırakılmaktadır. Ayrıca, literatürdeki geçmiş çalışmalar Çoklu Ortam Öğrenmesinin Kişiselleştirme İlkesi ile öğrenci başarısının bir ilişkisi olup olmadığı konusunda henüz bir sonuç çizmemiştir. Bu çalışmada, anlatım tonu kişiselleştirme ilkesinin bileşenleri olan dinleyiciye doğrudan hitap etme, 1. ve 2. tekil şahıs zamirleri kullanma ve kibar bir üslup kullanma olarak konuşma diline uygun bir şekilde değiştirilmiştir. Yazar araştırma deseni olarak deneyimlerini benzer araştırmalar için diğer tasarımcılarla paylaşmak ve öğretim çalışmalarına katkıda bulunmak için tasarım durumunu kullanmıştır. Yazarın tecrübelerine göre bu çalışma, dinleme parçaları hazırlanırken ses kalitesini iyileştirmek için farklı araçlar kullanılması gerektiğini önermiştir. Öğrenci başarısı üzerindeki gözlemler ise, kişiselleştirilmiş anlatımın öğrencilerin dinleme becerisi çalışmalarındaki başarılarına ciddi derecede katkı sağladığını göstermiştir.
7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu

Suggestions

The effects of authentic and interactive video tasks on students extra listening practices
KAYNAR, NESLİHAN; Sadık, Olgun (2021-07-01)
The primary goal of this study is to examine the effects of authentic and interactive video tasks on English as a Foreign Language (EFL) learners’ listening practices, perceptions (interest and enjoyment level) regarding using multimedia learning in improving their listening skills. The study involved students from the preparatory school of a university in Turkey. A pre-test and a post-test were given to the students to analyze the effects of authentic and interactive video tasks. The students were asked to...
An Investigation into the Cultural Dimension in EFL Classes: Turkish Instructors' Views and Practices
Tasemir, Hanife; Gürbüz, Nurdan (2021-01-01)
The current study aims to investigate how Turkish English as a foreign language (EFL) teachers understand the cultural component in language classes and the extent to which they feel to have opportunities to raise cultural awareness. The views on and approaches to cultural issues of ten English language instructors teaching at the tertiary level across state and private universities in Turkey have been examined in this regard. A qualitative-quantitative mixed-method design using a questionnaire and semi-str...
The effects of varied text structures and response formats on the reading comprehension
Yılık, Mehmet Ali; Daloğlu, Ayşegül; Department of English Language Teaching (2006)
This research study examines the effects of varied text structures and response formats on Turkish university students’ reading comprehension test performance. More precisely, it deals with investigating the effects of awareness of rhetorical organization on reading comprehension and on testing of comprehension through different procedures. First, a short review of the relevant research on the text structure and response formats and their effects on reading comprehension is presented. Then, the results of a...
The Impact of medium of instruction on students’ foreign language learning beliefs
Utku Yurdakul, Ayşegül; Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem; Department of English Language Teaching (2015)
This thesis analyzes the impact and magnitude of the language medium of instruction adopted at undergraduate programs on the foreign language learning beliefs of students attending compulsory language preparatory programs of their universities prior to commencing their higher education. The research was conducted at two universities in Ankara: Middle East Technical University (METU), where all academic education is provided in English, and TOBB University of Economics & Technology (TOBB), where programs are...
The effects of conceptual approach and combined reading study strategy on students’ achievement and attitudes towards physics
Taşlıdere, Erdal; Eryılmaz, Ali; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2007)
The aim of this study is to investigate the effects of Conceptual Approach and Combined Reading Study Strategy on 9th grade private high school students’ achievement and attitudes towards optics at Çankaya district of Ankara. For Conceptual Approach, Conceptually Based Instruction was developed. Combined Reading Study Strategy is the integration of reading strategies of the KWL and SQ3R. For the study, two measuring tools; Physics Achievement Test, Physics Attitude Scale and various Teaching/Leaning Materia...
Citation Formats
C. YEŞİLDAĞ and O. Sadık, “The effects of personalization principle of multimedia learning on listening performance,” presented at the 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 2019, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://2019.ittes.org.tr/dosyalar/files/tammetin.pdf.