CERN CMS deneyi için en ileri kalorimetre ( Very forward calorimeter )

Download
2000
Ayan, Sedat Ahmet
Zeyrek, Mehmet Tevfik
Pesen, Erhan
Tolun, Perihan
Sever, Ramazan
Serin-zeyrek, Meltem
Akgün, Uğur
Güler, Murat
GERN (Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuarı)'de kurulmakta olan büyük hadron çarpıştmcısı LHC'de, 2004 yılında çalışmaya başlayacak CMS (Compact Muon Solenoid) deneyinde ileri kalorimetre (Forward Calorimeter) Cherenkov ışıması esasına göre çalışacak ve yüksek enerjili parçacıkların enerji ve yön ölçümlerinde kullanılacaktır. Türkiye'den TÜBİTAK desteğiyle tüm üye haklan ile katıldığımız CMS deneyinde ileri kalorimetre detektörünün yapımında Amerika, Rusya ve Macaristan grupları üle ortak olarak sorumluluk taşımaktayız. TÜBİTAK TBAG-1591 nolu proje ile desteklenen bu çalışmada ileri kalorimetrede aktif malzeme olarak kullanılacak kuartz optik fiberlerin üretilmesi ve denenmesi çalışmaları yapılmıştır. Kuartz fiber üretimi bu proje . kapsamında ODTÜ-HESFİBEL/Kayseri işbirliğiyle Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilmiş bir üretimdir. Üretilen fiberlerin özü (core) saf silika, 300 jam çapındadır. Kaplama malzemeleri ile bu çap 345 um dur. İç kaplama (cladding) malzemesi flourine katkılı silika ve dış koruma (buffer) malzemesi acyrlate dir. Bu fiber tipi MRad düzeylerindeki yüksek radyasyon dozlarına dayanıklıdır. Projemiz kapsamında üretilen fiberler CERN'de çeşitli kalorimetre prototiplerinde ve diğer testlerde benzer teknik özelliklerdeki diğer kuartz fiberler ile birlikte denenmiş, ve radyasyon dayanıklılığı, optik ve mekanik özellikler bakımından CMS deneyinde çalışacak ileri kalorimetrede aktif malzeme olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmanın yürütülmesi ve deneyler TÜBİTAK desteğinin yanında ODTÜ, HESFİBEL fabrikası ve CMS deneyi ileri kalorimetre kollaborasyonuna dahil ülkeler ile ve CERN laboratuarının katkıları gerçekleşmiştir. Uluslararası büyük bir kollaborasyon ortaklığı içinde üniversite-sanayi araştırma ve geliştirme projesi ile gerçekleştirilen bu çalışma deneysel yüksek enerji deneylerine katkıda ülkemizde ulaşılan yeni bir aşamadır.

Suggestions

Yüksek enerji astrofiziği araştırma ünitesi sonuç raporu
Alpar, Ali M.; Kızıloğlu, Ümit; Baykal, Altan; Esendemir, Akif; Ercan, Nihal; Hüseyinov, Oktay; Ögelman, Hakkı(1998)
Raporun giriş bölümünde uydularla yapılan X ve 7 ışınları astronomisi, Türkiye'de bu konudaki araştırmaların tarihçesi, Spektrum X-Gamma (SXG) uydusu ve TÜBiTAK'ın bu uydu girişimine katılımı ile ilgili özet bilgi ver-ilmiştir. Sonraki bölümlerde SXG'nin şimdiki durumu ve takvimi, ünite çerçevesinde yapılan hazırlıklar, sağlanan birikim ve donanım, araştırmalar, yayınlar, yüksek enerji astrofiziği araştırmaları ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) yapılacak optik gözlemler arasında ilişkiler ve ülkemizde ...
Türkiye Hisse Senedi ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik Bağımlılık ve Volatilite Yayılımı
Öcal, Nadir; Öztek, Fatih Mehmet(2017)
Bu projede Türkiye hisse senedi ve döviz piyasaları arasındaki bağımlılığın değişen yapısı ve özellikleri Şubat 2002 – Kasım 2015 tarihlerini kapsayan dönem için çok değişkenli GARCH modelleri kullanılarak incelenmiştir. Bağımlılığın zaman içerisinde almış olduğu değerler ve dinamik yapısını etkileyen değişkenler tespit edilmiştir. Ayrıca seriler arasındaki bağımlılığın ve ortak hareketlerin incelenmesi için çok değişkenli GARCH yapısı altında DCC ve STCC modellerinin bir karışımı olarak formüle edilen yeni...
Observing Higgs in weak boson fusion with forward jet tagging at the CERN CMS experiment
Yıldız, Hatice Duran; Zeyrek, Mehmet Tevfik; Department of Physics (2002)
The experimental observation of Higgs boson will be fundamental for a better understanding of the electroweak symmetry breaking mechanism. In this thesis the Standard Model Higgs boson decaying to a WW or ZZ pair in the weak boson fusion channel is studied for the LHC CMS experiment at CERN. This study utilizes the PYTHIA Monte Carlo event generator and the CMS detector simulation (CMS JET). Throughout this work, the observability of Higgs signal in the wide mass range is explored through WW -> lujj, ZZ ->?...
Lise Öğrencilerinin Fizik Başarılarına Etki Eden Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları
Korur, Fikret; Eryılmaz, Ali (Gazi Üniversitesi , 2009-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin fizik başarısını etkileyen öğretmen niteliklerini ve bu niteliklerin öğrencinin fizik başarısına etkilerini araştırmak ve bunların bazı değişkenlerle ilişkili olup olmadığını araştırmaktır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki 3 bölgede ve her bölgeden 3 ilde, 9. sınıf seviyesinden 11. sınıf seviyesine kadar toplam 2177 devlet lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Öğrencilerden toplanan veriler optik okuyucu yardımıyla bilgisayara girilmiş ve bütün betimsel istatistikleri, geçerlil...
Telekomünikasyon Aralığında Yenilikçi Optoelektronik Aygıtların Üretimine Yönelik Optik Malzemelerin Femtosaniye Lazer ile Mikro-Modifikasyonu
Pavlov, Ihor; Tokel, Onur(2018)
1,5 ?m dalgaboyunu kullanan telekomünikasyon teknolojilerinin hızlı gelişimi, bunlarıdestekleyen teknolojilerin de gelişmesine bağlıdır ki, bunların en kritik olanları önemlikızılötesi malzemelerden yapılan mikroaygıtların yüksek hassasiyetli üretim teknikleridir.Mikroaygıtların görünür bantta femtosaniye lazer ışını ile oluşturulması günümüze değin çokçalışılmış bir teknolojidir. Femtosaniye lazerlerin bazı özellikleri, dalga kılavuzları gibi mikroelemanların doğrudan veya kendiliğinden oluşumu alanında, b...
Citation Formats
S. A. Ayan et al., “CERN CMS deneyi için en ileri kalorimetre ( Very forward calorimeter ),” 2000. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpRMU56Yz0.