Türkiye Hisse Senedi ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik Bağımlılık ve Volatilite Yayılımı

Download
2017
Öcal, Nadir
Öztek, Fatih Mehmet
Bu projede Türkiye hisse senedi ve döviz piyasaları arasındaki bağımlılığın değişen yapısı ve özellikleri Şubat 2002 – Kasım 2015 tarihlerini kapsayan dönem için çok değişkenli GARCH modelleri kullanılarak incelenmiştir. Bağımlılığın zaman içerisinde almış olduğu değerler ve dinamik yapısını etkileyen değişkenler tespit edilmiştir. Ayrıca seriler arasındaki bağımlılığın ve ortak hareketlerin incelenmesi için çok değişkenli GARCH yapısı altında DCC ve STCC modellerinin bir karışımı olarak formüle edilen yeni bir korelasyon modeli önerilmiştir. Bulgular piyasalar arasında ters bir ilişki olduğunu ve korelasyonun genel olarak -0,20 ile -0,65 arasında değer aldığını göstermektedir. Dolayısıyla portföy dengesi modelinin Türkiye’de ağır basmakta olduğu ve bu bağlamda Türkiye’nin sermaye hesabının ağırlık kazandığı sermaye açığı olan klasik gelişmekte olan ülke profili çizdiği sonucuna ulaşılmıştır. Önermiş olduğumuz model korelasyon dinamiklerini temsil etmede karşılaştırılabilir bir performans göstermektedir
Citation Formats
N. Öcal and F. M. Öztek, “Türkiye Hisse Senedi ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik Bağımlılık ve Volatilite Yayılımı,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjMU1EVTE.