Hide/Show Apps

Yüksek enerji astrofiziği araştırma ünitesi sonuç raporu

Download
1998
Alpar, Ali M.
Kızıloğlu, Ümit
Baykal, Altan
Esendemir, Akif
Ercan, Nihal
Hüseyinov, Oktay
Ögelman, Hakkı
Raporun giriş bölümünde uydularla yapılan X ve 7 ışınları astronomisi, Türkiye'de bu konudaki araştırmaların tarihçesi, Spektrum X-Gamma (SXG) uydusu ve TÜBiTAK'ın bu uydu girişimine katılımı ile ilgili özet bilgi ver-ilmiştir. Sonraki bölümlerde SXG'nin şimdiki durumu ve takvimi, ünite çerçevesinde yapılan hazırlıklar, sağlanan birikim ve donanım, araştırmalar, yayınlar, yüksek enerji astrofiziği araştırmaları ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) yapılacak optik gözlemler arasında ilişkiler ve ülkemizde uzay araştırmalarının ilerki gelişme aşamaları için öneriler yer almaktadır.