Potansiyel antibiyotik ve antitümör özelliklere sahip yeni ferrosen türevlerinin tasarım ve sentezi

Download
2008
Pınar, Nur Ayşe
Görmen, Meral
Yazıcı, Ceyda
Tümay, Aslı Tülay
Açıkgöz, Canet
Zora, Metin
Velioğlu, Özlem
Ferrosen ve ferrosenyum tuzlarının son yapılan çalışmalarda antitümör aktivite göstermesinden sonra yapılarında ferrosen grubu ihtiva eden biyoaktif yapılar büyük önem kazanmıştır çünkü ferrosen grubu bu bileşiklerin sahip oldukları antitümör ve antibiyotik etkileri dahada artırmaktadır. Dolayısıyla daha etkili antitümör maddelerinin bulunması ve geliştirilmesi kanser gibi hastalıkların tedavisinde yeni umutlar olabilir. Organik ve organometalik bileşiklerin biyolojik aktiviteleri hakkında bazı tahminler yapılabilmekle beraber aktivitelerin kesin olarak belirlenmesi ancak biyolojik aktivite testleri ile mümkündür. Bu da genellikle bu bileşiklerin önce eldesini yani laboratuvarda sentezini gerektirmektedir. Bir ferrosenil grubunun antitümör ve antibiyotik gibi önemli biyolojik aktivitelere sahip alkilidensiklopentendion (1), siklopentenon (2), sikloheptadienon (3) ve pirazol (4) yapılarına direk bağlı olduğu bu tür türevler literatürde hemen hemen bilinmemekte ve bunların sentezine yönelik herhangi bir çalışmada yoktur. Bu projede yeni ve uygulanabilir yöntemler geliştirilerek yapıları aşağıda gösterilen literatürde bilinmeyen bu yeni ferrosenii türevlerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. Ferrosenil grubunun bu maddelerin sahip oldukları biyolojik aktiviteyi dahada artırması beklenmektedir. Sentezlenen bu bileşiklerden bir veya bir kaçının istenilen düzeyde biyolojik aktivite göstermesi halinde bu bileşikler kanser gibi hastalıkların tedavisinde umut verici yeni ilaç maddeleri olabileceklerdir.
Citation Formats
N. A. Pınar et al., “Potansiyel antibiyotik ve antitümör özelliklere sahip yeni ferrosen türevlerinin tasarım ve sentezi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpRNE56Yz0.