Potansiyel antibiyotik ve antitümör özelliklere sahip yeni ferrosen türevlerinin tasarım ve sentezi

Download
2008
Pınar, Nur Ayşe
Görmen, Meral
Yazıcı, Ceyda
Tümay, Aslı Tülay
Açıkgöz, Canet
Zora, Metin
Velioğlu, Özlem
Ferrosen ve ferrosenyum tuzlarının son yapılan çalışmalarda antitümör aktivite göstermesinden sonra yapılarında ferrosen grubu ihtiva eden biyoaktif yapılar büyük önem kazanmıştır çünkü ferrosen grubu bu bileşiklerin sahip oldukları antitümör ve antibiyotik etkileri dahada artırmaktadır. Dolayısıyla daha etkili antitümör maddelerinin bulunması ve geliştirilmesi kanser gibi hastalıkların tedavisinde yeni umutlar olabilir. Organik ve organometalik bileşiklerin biyolojik aktiviteleri hakkında bazı tahminler yapılabilmekle beraber aktivitelerin kesin olarak belirlenmesi ancak biyolojik aktivite testleri ile mümkündür. Bu da genellikle bu bileşiklerin önce eldesini yani laboratuvarda sentezini gerektirmektedir. Bir ferrosenil grubunun antitümör ve antibiyotik gibi önemli biyolojik aktivitelere sahip alkilidensiklopentendion (1), siklopentenon (2), sikloheptadienon (3) ve pirazol (4) yapılarına direk bağlı olduğu bu tür türevler literatürde hemen hemen bilinmemekte ve bunların sentezine yönelik herhangi bir çalışmada yoktur. Bu projede yeni ve uygulanabilir yöntemler geliştirilerek yapıları aşağıda gösterilen literatürde bilinmeyen bu yeni ferrosenii türevlerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. Ferrosenil grubunun bu maddelerin sahip oldukları biyolojik aktiviteyi dahada artırması beklenmektedir. Sentezlenen bu bileşiklerden bir veya bir kaçının istenilen düzeyde biyolojik aktivite göstermesi halinde bu bileşikler kanser gibi hastalıkların tedavisinde umut verici yeni ilaç maddeleri olabileceklerdir.

Suggestions

Design and synthesis of benzene-fused heterocycles: aminopyridazinones, chromenopyridinones and benzopyrazoloxazepines /
Keskin, Selbi; Balcı, Metin; Department of Chemistry (2015)
The interest in the synthesis of heterocyclic compounds has increased day by day due to their biological activities. This study focuses on the synthesis of different benzene-fused heterocycles. In the first part, we synthesized novel class of compounds, 4-aminophthalazin-1(2H)-ones starting from methyl 2-(2-methoxy-2-oxoethyl)-benzoate. Methylene group in this starting material was oxidized to the corresponding ketoester. Reaction of ketoesters with hydrazine derivatives provided the hydrazone derivatives. ...
Investigation of the inflammatory pathways in spontaneously differentiating Caco-2 cells
Astarcı, Erhan; Banerjee, Sreeparna; Çoruh, Nursen; Department of Biochemistry (2011)
Intestinal epithelial differentiation entails the formation of highly specialized cells with specific absorptive, secretory, digestive and immune functions. Cell-cell and cell-microenvironment interactions appear to be crucial in determining the outcome of the differentiation process. Using the Caco-2 cell line that can undergo spontaneous differentiation when grown past confluency, we observed a loss of VCAM1 (vascular cell adhesion molecule-1) expression while ICAM1 (intercellular cell adhesion molecule-1...
Potansiyel biyolojik ve tıbbi aktiviteleri olan pirolo[1,2-a]kinoksalin ve iyotpiridin türevlerinin sentezi
Demirci, Deniz; Zora, Metin; Karabıyıkoğlu, Sedef; Yazıcı, Esra Nuray; Kelgökmen, Yılmaz; Kıvrak, Arif(2012)
15bH-İzokinolino[1,2-c]pirolo[1,2-a]kinoksalin (3), 5-alkiliden-1,2-benzo-5,14b-dihidro-4H- [1,4]oksazepino[5,4-c]pirolo[1,2-a]kinoksalin (5) ve 2,3,4-trisübstitüye-5-iyotpiridin (7) bileşikleri organik kimyada önemli bileşikler olup uygun gruplar taşıyan birçok türevinin antiallerjik, antimalaryal (sıtmayı önleyici), antitüberküloz (veremi önleyici), antiülser, antitümör ve antikanser özellikleri vardır. Bu nedenle bu tür bileşikler ilaç tasarımında büyük önem kazanmıştır çünkü d...
Determination of phenolic and flavoniod compounds in rehum ribes
Fazeli, Sepideh; Çoruh, Nursen; Department of Biochemistry (2016)
This study involves the investigation of antioxidant phenolic and flavonoid compounds in Rheum ribes L. There is a continuous mounting pressure, in the scientific world, to discover new and potent antioxidants, to combat the free radicals. Among the antioxidant compounds, the phenolics and flavonoids comprise the largest class, and thus hold an important place in biochemical studies. Rheum ribes belong to the family of Polygonaceae in the genus Rheum, which is consumed as a medicinal plant. Since this plant...
Optimization of hypericin extraction from hypericum perforatum L. tissues and evaluation of its applicability in dye-sensitized solar cells /
Aktuna, Özge; Öktem, Hüseyin Avni; Eyidoğan, Füsun İnci; Department of Biotechnology (2014)
Medicinal plants which have been widely used in folk medicine are known to contain important biologically active compounds. Hypericum perforatum is one of the medicinal plants that grows in Europe, Western Asia and Northern Africa and is distinguished by its golden yellow flowers. The common name of the plant is St. John’s wort. As a practical folk-remedy, it has been used widely to heal wounds, remedy kidney troubles, and alleviate nervous disorders. Nowadays, many application areas of hypericin are discov...
Citation Formats
N. A. Pınar et al., “Potansiyel antibiyotik ve antitümör özelliklere sahip yeni ferrosen türevlerinin tasarım ve sentezi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpRNE56Yz0.