Potansiyel biyolojik ve tıbbi aktiviteleri olan pirolo[1,2-a]kinoksalin ve iyotpiridin türevlerinin sentezi

Download
2012
Demirci, Deniz
Zora, Metin
Karabıyıkoğlu, Sedef
Yazıcı, Esra Nuray
Kelgökmen, Yılmaz
Kıvrak, Arif
15bH-İzokinolino[1,2-c]pirolo[1,2-a]kinoksalin (3), 5-alkiliden-1,2-benzo-5,14b-dihidro-4H- [1,4]oksazepino[5,4-c]pirolo[1,2-a]kinoksalin (5) ve 2,3,4-trisübstitüye-5-iyotpiridin (7) bileşikleri organik kimyada önemli bileşikler olup uygun gruplar taşıyan birçok türevinin antiallerjik, antimalaryal (sıtmayı önleyici), antitüberküloz (veremi önleyici), antiülser, antitümör ve antikanser özellikleri vardır. Bu nedenle bu tür bileşikler ilaç tasarımında büyük önem kazanmıştır çünkü daha etkili antitümör maddelerinin bulunması ve geliştirilmesi kanser gibi hastalıkların tedavisinde yeni umutlar olabilir. Organik bileşiklerin biyolojik aktiviteleri hakkında bazı tahminler yapılabilmekle beraber aktivitelerin kesin olarak belirlenmesi ancak bileşiklerin biyolojik aktivite testleri ile mümkündür. Bu da bileşiklerin önce eldesini yani laboratuvarda sentezini gerektirmektedir. Bu projede aşağıda gösterildiği üzere bu bileşiklerin sentezi için yeni ve uygulanabilir metotlar geliştirilmiştir. Önerilen yöntemler test edilip tepkime şartları optimize edilmiştir. Çözücü, konsantrasyon, zaman ve sıcaklığın ürün verimleri üzerine olan etkileri araştırılıp oluşan ürünler spektroskopik yöntemlerle karakterize edilmiştir. Pirolokinoksalin 3 ve 5 bileşiklerinin π-konjuge fonksiyonel grupları içermesi nedeniyle potansiyel organik yarı iletken ve lüminesent malzeme özellikleri olabilir.
Citation Formats
D. Demirci, M. Zora, S. Karabıyıkoğlu, E. N. Yazıcı, Y. Kelgökmen, and A. Kıvrak, “Potansiyel biyolojik ve tıbbi aktiviteleri olan pirolo[1,2-a]kinoksalin ve iyotpiridin türevlerinin sentezi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJME56RXg.