Bilgisayar destekli öğrenme ortamlarında oluşan bilişsel aktivitelerin göz hareketlerini izleme yöntemi ile dinamik gerçek zamanlı değerlendirilmesi ve farklı insan- bilgisayar arayüzleri tasarımının bu aktiviteler üzerindeki etkileri araştırma projesi

Download
2008
Akıllı, Göknur Kaplan
Çağıltay, Kürşat
Bakar, Ayşegül
Üke, Hacer
Acartürk, Cengiz
Özçelik, Erol
Bu proje önerisi, bilişim ve iletişim teknolojileri (BĐT) tabanlı öğrenme ortamlarındaki ya da kısaca e-öğrenme’deki bilişsel etkinlikleri etkileyen faktörleri keşfetmek için bir göz hareketlerini izleme tabanlı araştırmalar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırılacak faktörler, e-öğrenmenin yanı sıra, e-hükümet, e-iş, e-eğlence, e-sağlık ve e-vatandaş gibi bazı diğer bilgi toplumu projelerinde de doğrudan uygulama alanları bulacaktır. E-öğrenme sistemlerinin değeri genellikle etkileşimli olmalarında yatmaktadır. Bu etkileşimlilik etkin öğrenmeyi desteklemektedir. Alışılagelmiş öğrenme ortamlarına kıyasla, e-öğrenme sistemleri öğrenilecek olan içeriği sadece yazı ve grafik şeklinde belli bir düzen içinde sunmakla kalmaz, kullanıcının bu içeriği kendisinin keşfetmesine de olanak sağlar. Bu yüzden de kullanıcının bu sistem içinde nasıl dolaştığı öğrenme için elzem bir etmendir. Değişik öğrenme tiplerine yönelik sayfa tasarımlarında kullanılacak etkili öğeler bulabilmek için alışılagelmiş etkileşim değerlendirme metodolojilerinin göz-izleme metodolojisi ile birlikte kullanılması şimdiye kadar tespit edilmiş olanlardan farklı birtakım ek ipuçları sağlayabilir. Görsel olarak sunulan bir bilginin yerinin tespit edilerek algılanması ancak ilgi dahilindeki o nesnenin görüntüsünün görme yüzeyine (fovea) düşmesi durumunda mümkün olduğu için; göz hareketleri, bir kişinin bakışını o anda gözden geçirdiği görsel bütünün bir parçasından diğerine kaydırması için gereklidir. Önerilen araştırmada, bahsedilen görsel bütün, bilgisayar ekranında görüntülenenlerle temsil edilmektedir. Sonuç olarak, görsel inceleme ve gözden geçirme sırasındaki göz hareketlerinin incelenmesi, kişinin nereye baktığını ve bakışının ekranın hangi belirli kısmında ne kadar süre ile kaldığını ortaya çıkartabilir. Dolayısıyla, detaylı bir analiz, bilginin görsel olarak sunuluşundaki güçlük derecelerinin nicel göstergeleri olarak kabul edilebilecek, hem görüntüde gözün sabitlendiği hem de tekrar tekrar geri dönüldüğü noktalarla ilgili zengin veri sağlayabilecektir. Söz konusu kimsenin gözünün gerçek anlamda sabitlendiği süre, tek başına, o kimsenin bilgiyi işlemeye başladığının garantisi olamayacağı için, söz konusu kimsenin dikkat düzeyi de göz önüne alınacaktır. Bu ise, yine birtakım deney ya da araştırmalarla incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken başka birtakım bilişsel süreçleri gerektirmektedir. Bir e-öğrenme sistemi ile karşılaşıldığında, hangi alanların gözden geçirildiği ve bu alanların öğrenmenin derecesini anlamlı şekilde ne kadar süreyle etkilediği bilindiği taktirde; en önemli bilginin öğrenme malzemesinde koyulacağı yerin saptanması mümkün olacaktır. Eğer ekranın herhangi bir kısmı gözden geçirilmiyorsa, kişinin ekranın o kısmındaki bilgiyi algılayıp işlemeye başlamasından ya da içselleştirmesinden bahsetmek mümkün değildir. Bu araştırma etkinliğinin sonunda, e-öğrenme sistemlerinin uygulamalarına yönelik yol gösterici birtakım kurallar ya da öneriler yanında, etkin ve verimli olan e-öğrenme sistem prototiplerinin yapılması olanaklı olacaktır. Bu ise, hem bilgiyi kullanıcılarına tam olarak aktarabilen hem de kullanıcıyla dost olan öğretim sistemleri yaratma fırsatı vererek bu sistemlerde tam anlamıyla bir iyileşmeye ve ilerlemeye yol açacaktır.

Suggestions

Fostering Creative Cognition In Design Education: A Comparative Analysis Of Algorithmic And Heuristic Educational Methods In Basic Design Education
Çiğdem, Zeynep; Ürey, Uysal (2021-6-8)
This research aims to examine the impact of algorithmic and heuristic educational methods in basic design education in an attempt to see their effects on the development of the creative cognition of students. The impact of educational methods in the development of creativity and creative problem-solving ability in design education has been addressed by a limited number of studies. The impact of algorithmic and heuristic educational methods in basic design education, on the other hand, has not been studied a...
İşbirlikli Mimari Tasarım Eğitiminde Sanal Dünya Kullanımı
Gül, Leman Figen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Üç Boyutlu (3B) sanal dünyaların işbirlikli tasarım eğitiminde gelişen bir bilişim aracı olarak kullanılması son yıllarda artan bir kabul görmeye başlamıştır. Bu makalede 3B sanal dünyaların mimari tasarım eğitiminde kullanımına dair bir atölye çalışması konu edilmiştir. Öğrenciler uzak coğrafyadaki takım arkadaşlarıyla birlikte sanal dünyada bir ev tasarlamışlardır. Newcastle Üniversitesi (Avustralya) ile Rangsit Üniversitesi’ndeki (Tayland) mimarlık öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu sa...
A Framework for Web-based Education Systems Supporting Interdisciplinary Design Collaboration
Karakaya, Ahmet Fatih ; Taşlı Pektaş, Şule (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Web-based educational systems are promising applications to enhance design education. Although the advantages of such systems have been discussed in the literature extensively, few studies in the field have used them for teaching interdisciplinary design collaboration. In order to alleviate this problem, a web-based interdisciplinary building design studio was designed and implemented. Considering the lack of systematic approaches in the use of Information and Communication Technologies (ICT) in studios, th...
An assesment of an on-line course environment based on the perceptions of students and the instructor : a case study
Gürbüz, Tarkan; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2004)
The purpose of this study was to explore the factors that contribute to online collaboration in a web-based course by investigating the impact and the potential of an online learning environment in terms of both the students' and instructor̕s perceptions about learner benefits, learner support, motivation, computer mediated communication, and group work. A mixed methods case study design was thought to be appropriate to match the purpose of the study, thus a combination of components normally found in descr...
Web based ionospheric forecasting using neural network and neurofuzzy models
özkök, Yusuf İbrahim; Tulunay, Ersin; Department of Electrical and Electronics Engineering (2005)
This study presents the implementation of Middle East Technical University Neural Network (METU-NN) models for the ionospheric forecasting together with worldwide usage capability of the Internet. Furthermore, an attempt is made to include expert information in the Neural Network (NN) model in the form of neurofuzzy network (NFN). Middle East Technical University Neurofuzzy Network (METU-NFN) modeling approach is developed which is the first attempt of using a neurofuzzy model in the ionospheric forecasting...
Citation Formats
G. K. Akıllı, K. Çağıltay, A. Bakar, H. Üke, C. Acartürk, and E. Özçelik, “Bilgisayar destekli öğrenme ortamlarında oluşan bilişsel aktivitelerin göz hareketlerini izleme yöntemi ile dinamik gerçek zamanlı değerlendirilmesi ve farklı insan- bilgisayar arayüzleri tasarımının bu aktiviteler üzerindeki etkileri araştırma projesi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RVM05UVT0.