Hide/Show Apps

İşbirlikli Mimari Tasarım Eğitiminde Sanal Dünya Kullanımı

2011
GÜL, Leman Figen
Üç Boyutlu (3B) sanal dünyaların işbirlikli tasarım eğitiminde gelişen bir bilişim aracı olarak kullanılması son yıllarda artan bir kabul görmeye başlamıştır. Bu makalede 3B sanal dünyaların mimari tasarım eğitiminde kullanımına dair bir atölye çalışması konu edilmiştir. Öğrenciler uzak coğrafyadaki takım arkadaşlarıyla birlikte sanal dünyada bir ev tasarlamışlardır. Newcastle Üniversitesi (Avustralya) ile Rangsit Üniversitesi’ndeki (Tayland) mimarlık öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu sanal tasarım atölyesi detaylarıyla ele alınmıştır. Atölyenin tamamlanmasını takiben yapılan anket çalışması ve gözlemlerimize yer verilmiştir. İşbirlikli tasarım atölyesinde kullanılan 3B sanal dünyanın desteklediği ve kısıtlama getirdiği unsurlar tespit edilmiştir. Bu makale teknik ve yöntemsel olarak deneyimlerimizden çıkardığımız sonuçları ve işbirlikli tasarım eğitim platformu olarak 3B sanal dünyalar ile ilgili çeşitli değerlendirmelerimizi içermektedir.