“Ölümle Yaşam Arasında” Filminin İncelenmesi:Kurtarma Fantezisi ve Ahlâki Mazoşizm

2015-3-1
Ünal, Beyza
“Ölümle Yaşam Arasında” (The Life of David Gale, Alan Parker, 2003) filmi, ölüm cezası karşıtı bir toplulukta görev alan bir felsefe profesörünün, aynı toplulukta çalıştığı bir kadın arkadaşına tecavüz etmek ve onu öldürmekle suçlanması nedeniyle ölüm cezası almasını ve infazından önce üç gün boyunca bir gazeteciye verdiği röportajla duruma neden olan olayları anlatmasını işlemektedir. Profesörün ve arkadaşının yaptığı seçimlerin temelinde, yaşadıkları bazı haksızlıklar nedeniyle sahip oldukları ve değer verdikleri şeyleri kaybetmeleri sonucu alevlenen kurtarma fantezilerinin ve ahlâki mazoşistik kişilik yapısının yer aldığı ve bunların narsistik ihtiyaçlarla beslendiği dikkat çekmektedir. Profesörün ve arkadaşının, profesörün ölüm cezası almasına neden olacak şekilde kurguladığı senaryo ise, onları içinde bulundukları döngüden kurtarmaktan ziyade, temeldeki özelliklerini destekleyen bir özellik taşımaktadır. Her iki kişi de, içinde bulundukları acıyı kontrol edebilmek ve başkalarıyla da bu yolla iletişim kurabilmek amacıyla bir tekrarlama kompülsiyonu içinde davranmakta ve ölüm cezasının anlamsızlığını göstererek elde etmeyi amaçladıkları hazzı ve mutluluğu elde etmelerine rağmen, kendilerinin bu zevki yaşamalarına engel olarak benzer bir mazoşist döngüyü sürdürmektedirler.

Citation Formats
B. Ünal, ““Ölümle Yaşam Arasında” Filminin İncelenmesi:Kurtarma Fantezisi ve Ahlâki Mazoşizm,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 49–56, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/554034.