Kontrol Kaybı Kaygısı ve Kontrol Edilemeyen PanikBozukluk: Bir Vaka Örneği

2014-6-1
Öncül, Öznur
Panik bozukluğun, “kontrol kaybından duyulan endişe”, “mükemmelliyetçilik” ve “kaçınmacı başetme stratejileri” gibi faktörlerle ilişki içerisinde olduğu literatürde sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu özelliklerin panik bozukluğun ortaya çıkmasında nasıl etkili olduklarının ve nasıl bir mekanizma içerisinde bir araya geldiklerinin anlaşılması, rahatsızlığın yeniden ortaya çıkmasını önlemeye yönelik terapötik müdahalelerin etkililiğini arttıracaktır. Kimi çalışmalar, panik bozukluk etiyolojisinde kaçınmacı ya da obsesif-kompülsif kişilik özelliklerinin yer alabileceğinden söz etse de bu özelliklerle panik bozukluk arasında nedensel bir bağlantı kurmaya yönelik açıklamalara nadiren rastlanılmaktadır. Genellikle psikodinamik kuram çerçevesinde yapılan bu açıklamalar ise, kişinin, karşılanamayan bağımlı olma ihtiyaçları ve etkili bir biçimde baş edemediği öfke duygusu sebebiyle yaşantıları üzerinde aşırı bir kontrol sağlama çabası içerisine girmiş olabileceklerini vurgulamaktadır. Bu makalede, bir panik bozukluk vakasının formüle edilmesi üzerinden, kontrol kaybı kaygısının ve diğer ilişkili faktörlerin, ebeveyne yönelik öfkenin bastırılması ve tepki oluşumu stratejisi çerçevesinde nasıl örgütlendikleri ele alınacak ve bu faktörlerin danışanın hayatında ve panik bozuk semptomlarının ortaya çıkmasında nasıl bir role sahip oldukları tartışılacaktır.

Suggestions

Anxiety, Motivation, and Self-Confidence in Speaking English During Task Based Activities in Second Life - Second Life Ortaminda Görev Temelli Dil Eğitimi Etkinliklerinde Öğrencilerin İngilizce Konuşmaya Yönelik Endişe, Güdülenme ve Özgüvenleri
KAMALI ARSLANTAŞ, TUĞBA; Tokel, Saniye Tuğba (2018-03-01)
Bu çalışma sanal dünyalarda uygulanan görev temelli dil eğitimi etkinliklerinin endişe, güdülenme ve özgüven açısından katkılarını incelemiştir. Katılımcı grup Orta Doğu Teknik Üniversitesi yabancı dil olarak İngilizce eğitimi alan hazırlık sınıfı öğrencileridir ve çalışma uygulaması küresel kullanıcı profiline sahip Second Life ortamında yapılmıştır. Çalışma sonuçları sanal dünyalarda görev temelli dil etkinliklerinin etkili olduğunu göstermiş ve öğrencilerde olumlu izlenimler bıraktığı sonucuna varılmıştı...
Design Thinking: A Model Development Based On Archived Documents
Akpınar, Abdullah; Xu, Mengyuan; Brooks , Kerry R. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Tasarım düşüncesi tasarımcılara ‘kötü’ ve ‘kötü tanımlanmış’ gerçek dünya sorunlarını çözmeye yardımcı olan yaratıcı ve çözümleyici bir süreç olarak tanımlanır. Tasarım düşüncesi ile ilgili çalışmalar tasarım pedagojisinde önemlidir, çünkü bu çalışmalar eğitimcilere daha incelikli ve arıtılmış tasarım pedagojisi yaklaşımları geliştirmelerine yardımcı olur. Bu çalışma yazına dayalı tasarım düşüncesi modeli oluşturup, öğrencilerin tasarım düşüncesi sürecini ve eserlerinin genel niteliğini değerlendirmek içins...
Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım
Köse-Karaca, Bahar; Gürsoy, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Mükemmeliyetçilik, klinik anlamda kişinin işlevselliğinde önemli düzeyde sıkıntıya ve bozulmalara yol açan, aşırı yüksek standartlara sahip olma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada şikâyetlerinin odağı mükemmeliyetçilik olan ve özellikle iş ve çalışma alanlarında buna dair sıkıntı yaşayan bir vaka ele alınmıştır. Çalışmanın amacı şema terapi formülasyonu ve teknikleriyle mükemmeliyetçiliğin nasıl çalışılabileceğini örneklemektir. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı şema te...
Perceived justice in marriage: The effects of justice sensitivity, ambivalent sexism, and gender
Şaklar, Zeynep; Sakallı, Nuray; Department of Psychology (2021-10-8)
How perceived justice in marriage (PJM) affects variables such as relationship satisfaction, commitment, and maintenance behavior have been studied extensively in the psychology literature. However, there is very little research about the factors that affect PJM. Therefore, this dissertation aims to test potential antecedents of PJM. Thus, based on the justice and gender psychology literature, justice sensitivity, ambivalent sexism, and gender were examined as the possible factors. A sequential mixed-method...
Synthesis and characterization of waterborne and phosphorus containing flame-retardant polyurethane coatings
Çelebi, Funda; Aras, Leyla; Gündüz, Güngör; Department of Chemistry (2002)
In this study, phosphorus containing flame retardant water-dispersed polyurethane paints were produced by incorporating different amounts of phosphorus compound onto the polyurethane main chain. The novel flame retardant compound was synthesized in three steps. In the first step, monobenzalpentaerythritol was produced from benzaldehyde and pentaerythritol. In the second step, phosphorylation of monobenzal pentaerythritol was performed. Final step includes the formation of phosphorus phenyl dihydroxyl from t...
Citation Formats
Ö. Öncül, “Kontrol Kaybı Kaygısı ve Kontrol Edilemeyen PanikBozukluk: Bir Vaka Örneği,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 14–22, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/553926.