Çoklu-uygulamalı ortamlar için kullanıcı modelleme sistemi

Download
2014
Çiçekli, Fehime Nihan
Tarakçı, Hilal
Karakaya, Ali
Işıklar, Emre Yunus
Şamdan, Emrah
Taşçı, Arda
Bu projede, kişinin kısmi profillerini birleştirmeyi kolaylaştıran ve bütün, çoklu-alanlı bir kullanıcı profili sağlayan bir kullanıcı modelleme sistemi geliştirilmiştir. Birleştirme işlemi, zenginleştirilmiş kullanıcı profillerine yol açan bir anlamsal zenginleştirme işlemini içermektedir. Oluşturulan kullanıcı modeli genel ve alan-tabanlı anlamsal kullanıcı profilleri çıkartabilme ve önerme gibi çeşitli bağlantılı veri sorgularına makul zamanda cevap verebilme yeteneklerine sahiptir. Bu projede, Facebook, Twitter ve LinkedIn'i de içeren sosyal hesaplardan kısmi profilleri içeri aktarabilen ve bu kısmi profilleri birleştirerek kullanıcının bütünsel ve anlamsal bir profilini oluşturabilen bir kullanıcı modelleme sistemi geliştirilmiştir. Ayrıca sistem; kitap, film, spor ve müzik alanları için çeşitli öneri modülleri içermektedir. Alandan-bağımsız genel bir öneri modülü ve belirtilen bir öğe ile ilgilenmesi muhtemel kullanıcıların keşfine ve sistemdeki kullanıcı ile benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcıların keşfine izin veren bir hesaplama modülü de mevcuttur. Bu modüllerle, sunulan kullanıcı modelini kullanarak bağlantılı veri problemlerine nasıl çözüm sunulabileceği gösterilmektedir. Modelin uygulanabilirliği sosyal ağlar ve akıllı TV kullanım alanlarında farklı öneri sistemleri geliştirilerek örneklenmiştir.
Citation Formats
F. N. Çiçekli, H. Tarakçı, A. Karakaya, E. Y. Işıklar, E. Şamdan, and A. Taşçı, “Çoklu-uygulamalı ortamlar için kullanıcı modelleme sistemi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRMU16WTI.