Fay bölgelerine çok yakın yapıların deprem sırasındaki davranışlarının yerinde alınan kayıtlarla kıyaslanması

Download
1994
Gülkan, Polat
Sucuoğlu, Haluk
Sonuvar, Onur
İncekara, Önder Çetin
Bayülke, Nejat
Mengi, Yalçın
Bu çalışma Gerede'de Kuzey Anadolu Fay kırığına çok yakın bir mesafede bulunan 7 katlı betonarme bir binanın muhtemel bir deprem sonrasındaki dinamik davranışını ele almaktadır. Bina çevresinde ve üzerinde 9 adet tek eksenli ivme ölçme cihazı belirli yerlere monte edilmiştir. Cihazlardan herhangi birinde ölçülen ivmenin 0.02g eşik değerini aşması halinde sistem kayıt almaya başlayacak ve daha sonra değerlendirmeye tabi tutulacak bilgileri depolayacaktır. Bu yapı, ülkemizde cmazlandırılmış ilk binadır. Bina şimdiye kadar herhangi bir deprem tarafından sınanmamıştır. Bu sebeple plan ve projeler ile yerinde yapılan ölçümlerden elde edilen bilgiler yardımıyla kurulan analitik bina modeli teorik olarak doğrusal ve doğrusal olmayan iki ayrı aşamada depreme karşı hesaplanmış ve bazı tahminler yapılmıştır. Üç boyutlu doğrusal model ile düzlem doğrusal olmayan model arasında önemli bazı farklar göze çarpmaktadır. Gerçek bina davranışı ölçüldüğünde bu farkların kaynakları teşhis edilebilecek ve daha doğru modelleme için çok değerli bilgiler elde edilebilecektir.
Citation Formats
P. Gülkan, H. Sucuoğlu, O. Sonuvar, Ö. Ç. İncekara, N. Bayülke, and Y. Mengi, “Fay bölgelerine çok yakın yapıların deprem sırasındaki davranışlarının yerinde alınan kayıtlarla kıyaslanması,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpRNE9BPT0.