Burkulması Engellenmis Çelik Çaprazların Gelistirilmesi Ve Betonarme Binaların Depreme Karsı Güçlendirilmesinde Kullanımının Arastırılması

Download
2016
Binici, Barış
Topkaya, Cem
Özçelik, Ramazan
Bu çalısmada Burkulması Engellenmis Çelik Çaprazlar (BEÇÇ’ler) ve mevcut kusurlu betonarme yapıların BEÇÇ’ler ile güçlendirilmesi, deneysel ve sayısal olarak incelenmistir. Eleman bazında yapılan deneylerdeki BEÇÇ tasarımında Burkulmayı Engelleyen Mekanizma (BEM), izolasyon malzemesi ve kalınlığı incelenen ana parametrelerdir. BEM olarak uçları ek profil ve plaka ile güçlendirilen kutu profil+beton, sargılı ve sargısız beton, çok parçalı basınç çubuğu ve prekast paneller (PP’ler) incelenmistir. BEM’i kutu profil+beton, sargılı beton ve stabil hale getirilen PP’lerden olusan BEÇÇ’lerin kararlı histeretik davranısa sahip olduğu tespit edilmistir. Ayrıca bir adet ½ ölçekli 3 katlı-3açıklık kusurlu betonarme çerçeve BEÇÇ’ler ile güçlendirilmis ve dinamik benzeri deney yöntemi ile test edilmistir. Artan yatay istemler altında BEÇÇ’li çerçevenin BEÇÇ elemanlarının plastiklesmesi sayesinde yeterli sismik performas gösterdiği yapılan deneylerde tespit edilmistir. BEÇÇ’li çerçeve doğrusal olmayan zaman tanım alanında yapılan analizleri ile simüle edilmis ve performasn kriterleribelirlenmistir. Benzer sekilde, gerçek bir binanın BEÇÇ ile güçlendirilmesi ve analizleriBEÇÇ’lerin mevcut kusurlu betonarme yapıların güçlendirilmesinde alternatif bir eleman niteliğinde olduğunu göstermistir. Bu bağlamda, BEÇÇ eleman ve BEÇÇ ile güçlendirme tasarımının nasıl yapılabileceği tartısılmıstır
Citation Formats
B. Binici, C. Topkaya, and R. Özçelik, “Burkulması Engellenmis Çelik Çaprazların Gelistirilmesi Ve Betonarme Binaların Depreme Karsı Güçlendirilmesinde Kullanımının Arastırılması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjeE9EZzQ.