"Türkiye ve Pakistan yerli koyun ırklarında prion protein geni polimorfizmleri taranması"

Download
2012
Uzun, Begüm
Özder, Muhittin
Demirci, Sevgin
Ünal, Özkan Emel
Togan, Z. İnci
Soysal, Hsan İ M.
Koyun ve keçilerin inkübasyon süresi uzun, ölümcül, merkezi sinir sistemini etkileyen (nörodejeneratif) bir hastalığı olan skrapi; birçok memeli türünü etkileyen bulaşıcı süngerimsi ensefalopatilerden (Transmissible Spongyform Encephalopathy -TSE) yani prion protein hastalıklarından biridir. Koyunda üç ekzon ve iki introndan oluşan prion protein geninde üçüncü ekzon bölgesinde halen 50’den fazla nokta mutasyonu polimorfizmi (TNP) gözlenmiştir. Ancak, skrapiye direnç / hassasiyeti belirleyen prion protein gen bölgesindeki mutasyonların 136, 141, 154 ve 171. kodonlarına dayalı genotiplerin olduğu bildirilmektedir. Avrupa-Asya yelpazesinde birikmiş verilerin çoğunlukla Avrupa’dan olduğu dikkat çekicidir. Halbuki arkeolojik ve genetik veriler Orta Doğu’nun koyun evcilleştirme merkezi olduğunu göstermektedir. Ancak, yapılan çalışmalar incelendiğinde bu bölgeden verilerin daha sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, skrapi vakasının rapor edilmediği Türkiye yerli koyun ırklarında prion protein gen polimorfizminin 15 farklı populasyonda incelemesi yapılmıştır. Çalışmada prion protein gen bölgesinin 3’üncü ekzon bölgesine ait 745 bç (baz çifti) uzunluğundaki bölgesi 655 bireyde sekanslanarak çalışılmıştır. Elde edilen veriler, Türkiye’de skrapiyi önlemeden sorumlu otoriteler, hayvan yetiştirme birlikleri ve üniversitelerin araştırma birimlerince kullanılması açısından yararlıdır. Ayrıca veriler, Dünya’daki PrP protein polimorfizm verilerinin coğrafi dağılımındaki büyük boşluğu önemli ölçüde doldurmuştur. Çalışmada elde edilen detaylı veriler fonksiyonu tam olarak bilinmeyen PrP protein bölgesinin hangi evrimsel güçler etkisinde olabileceği ile ilgili bilgilere katkılarda bulunmaktadır.

Suggestions

Surveillance of prion protein (PrP9 gene polymorphisms in Turkish native sheep breeds
Uzun, Begüm; Togan, İnci Zehra; Department of Biology (2012)
Scrapie is an infectious fatal disease of sheep and goats which affects the central nervous system. In the present study, samples of 14 native Turkish sheep breeds (n=655) were analyzed with respect to their polymorphisms of PrP gene (at codons: 136, 141, 154 and 171) and their classical and atypical scrapie risk levels were identified. Turkish sheep are found to have the highest PrP genetic variability with 13 classical scrapie alleles and 14 atypical scrapie alleles compared to all previous studies. Class...
The effects of CGAS-STING-TBK1 pathway and NKT cell-activating ligand alpha-galactosylceramide on LEISHMANIA MAJOR infection and protection
Dünüroğlu, Emre; Gürsel, Mayda; Department of Molecular Biology and Genetics (2022-2-8)
Leishmaniasis is a multi-faceted group of diseases caused by various species of Leishmania protozoa. Depending on the infecting Leishmania species, the disease manifests as recurrent cutaneous, mucocutaneous or visceral leishmaniasis all of which can be devastating for infected individuals. Lack of a protective vaccine and the rise of drug resistances in Leishmania spp. prompted us to explore preventative vaccine candidates and novel drugs against Leishmania major. In the first part of this thesis, we evalu...
Development of an experimental recombinant vaccine formulation composed of LKTA from Mannheimia Haemolytica A1 and P31 and LPPB from Histophilus Somni 8025 against Hovine Respiratory Disease
Türkmen, Nazlı Hilal; Özcengiz, Gülay; Department of Molecular Biology and Genetics (2020-9)
Two major bacterial pathogens of Bovine Respiratory Disease (BRD), Mannheimia haemolytica and Histophilus somni are Gram-negative, opportunistic bacteria that live in upper respiratory tracts of ruminants commensally. The one of the most important virulence factor of M. haemolytica, leukotoxin, is responsible for lung colonization and establishment of infection. On the other hand, H. somni OMPs have a significant contribution to the pathogenicity of the organism. As the disease results in a destroyed animal...
Conjugative transfer of antibiotic resistance genes from salmonella enterica serovar infantis to escherichia coli
Cesur, Aylin; Soyer, Yeşim; Department of Food Engineering (2018)
The usage and misusage of antibiotics in poultry, food-producing animals and human diseases have led to transmission of conjugative plasmids carrying antibiotic resistance genes from one microorganism to another, especially to the pathogenic bacteria. Multi-drug resistant Salmonella enterica serovar Infantis, an emerging serotype in poultry, has been spreading all around the world in a decade. Moreover, commensal microorganisms such as commensal Escherichia coli in the gut microbiota, functioning as a reser...
Characterization of plasmids form multi drug resistance salmonella infantis isolates
Aydın, Sacide Özlem; Soyer, Yeşim; Department of Food Engineering (2018)
The usage and misusage of antibiotics in poultry, food-producing animals and human diseases have led to transmission of conjugative plasmids carrying antibiotic resistance genes from one microorganism to another, especially to the pathogenic bacteria. Multi-drug resistant Salmonella enterica serovar Infantis, an emerging serotype in poultry, has been spreading all around the world in a decade. Moreover, commensal microorganisms such as commensal Escherichia coli in the gut microbiota, functioning as a reser...
Citation Formats
B. Uzun, M. Özder, S. Demirci, Ö. E. Ünal, Z. İ. Togan, and H. İ. M. Soysal, ““Türkiye ve Pakistan yerli koyun ırklarında prion protein geni polimorfizmleri taranması”,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFMk1EWTI.