Hide/Show Apps

"Türkiye ve Pakistan yerli koyun ırklarında prion protein geni polimorfizmleri taranması"

Download
2012
Uzun, Begüm
Özder, Muhittin
Demirci, Sevgin
Ünal, Özkan Emel
Togan, Z. İnci
Soysal, Hsan İ M.
Koyun ve keçilerin inkübasyon süresi uzun, ölümcül, merkezi sinir sistemini etkileyen (nörodejeneratif) bir hastalığı olan skrapi; birçok memeli türünü etkileyen bulaşıcı süngerimsi ensefalopatilerden (Transmissible Spongyform Encephalopathy -TSE) yani prion protein hastalıklarından biridir. Koyunda üç ekzon ve iki introndan oluşan prion protein geninde üçüncü ekzon bölgesinde halen 50’den fazla nokta mutasyonu polimorfizmi (TNP) gözlenmiştir. Ancak, skrapiye direnç / hassasiyeti belirleyen prion protein gen bölgesindeki mutasyonların 136, 141, 154 ve 171. kodonlarına dayalı genotiplerin olduğu bildirilmektedir. Avrupa-Asya yelpazesinde birikmiş verilerin çoğunlukla Avrupa’dan olduğu dikkat çekicidir. Halbuki arkeolojik ve genetik veriler Orta Doğu’nun koyun evcilleştirme merkezi olduğunu göstermektedir. Ancak, yapılan çalışmalar incelendiğinde bu bölgeden verilerin daha sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, skrapi vakasının rapor edilmediği Türkiye yerli koyun ırklarında prion protein gen polimorfizminin 15 farklı populasyonda incelemesi yapılmıştır. Çalışmada prion protein gen bölgesinin 3’üncü ekzon bölgesine ait 745 bç (baz çifti) uzunluğundaki bölgesi 655 bireyde sekanslanarak çalışılmıştır. Elde edilen veriler, Türkiye’de skrapiyi önlemeden sorumlu otoriteler, hayvan yetiştirme birlikleri ve üniversitelerin araştırma birimlerince kullanılması açısından yararlıdır. Ayrıca veriler, Dünya’daki PrP protein polimorfizm verilerinin coğrafi dağılımındaki büyük boşluğu önemli ölçüde doldurmuştur. Çalışmada elde edilen detaylı veriler fonksiyonu tam olarak bilinmeyen PrP protein bölgesinin hangi evrimsel güçler etkisinde olabileceği ile ilgili bilgilere katkılarda bulunmaktadır.