Toplumsal yapı, refah göstergeleri ve toplumsal raporlama

Download
2002
Özcan, Ziya Y.
Ayata, Sencer
Akçay, Adnan A.
Arun, Özgür
Erciyes, Cemre
Proje, 15 Avrupa ülkesinde objektif toplumsal refah göstergeleri ile bunların sübjektif düzeyde algılanma biçimlerini ortaya koymayı hedefleyen karşılaştırmak bir araştırmanın Türkiye ayağını oluşturmaktadır. Proje, Türkiye'de yaşam kalitesi kavramının toplum ve bireyler tarafından nasıl algılandığını; öznel tanımlamalar ile nesnel tanımlamaların birbirleriyle ne kadar örtüştüğünü ölçmektedir. Proje, yalnızca bugüne dair bilgi üretmekle kalmayıp geleceğe dair çıkarımlar yapılmasına da olanak tanıyan ve olası toplumsal dönüşümlerin toplum üzerinde yaratacağı etkilerin önceden bilinebilmesini sağlayarak gerekli önlemlerin alınabilmesi için gerekli zemini hazırlamaktadır.
Citation Formats
Z. Y. Özcan, S. Ayata, A. A. Akçay, Ö. Arun, and C. Erciyes, “Toplumsal yapı, refah göstergeleri ve toplumsal raporlama,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpFME5EUT0.