Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Bringing Critical Political Economy Back In: Neoliberal State Transformations and the Anthropology of the State
Bodırsky, Katharına(2016-12-31)
The objective of the proposed study is to develop a critical political economic approach within the anthropology of the state, an approach that combines the respective strengths of critical political economy and anthropolo...
Çalışanlarının Biyografilerinden ODTÜ Tarihi Sözlü-Tarih Çalışması.
Zırh, Besim Can(2016-12-31)
ODTÜ’nün 60. Yılı kapsamında ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğrencileriyle birlikte çalışanlarıyla gerçekleştirilecek sözlü-tarih çalışmasıyla bir kurum olarak ODTÜ tarihçesinin yazılması.
Sosyal Medya Aracılığıyla Siyaset: Göçmenlerin Türkiye’deki Siyasi Dönüşüme Bakışı
Aybars, Ayşe İdil; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2015-12-31)
Önerilen projenin amacı, Türkiye’de Haziran 2013 sonrası yaşanan siyasi dönüşümü farklı genç göçmen grupların sosyal medya kullanımı üzerinden anlamak amacıyla, Londra’da eğitim ve iş amaçlı olarak bulunan gençler ile Fran...
GURBETTE ÖLÜM: AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRKİYELİ GÖÇMENLERİN CENAZE HİZMETLERİNE ULAŞIMI VE ANILAN HİZMETLER ÜZERİNDEN ŞEKİLLENEN ULUS-AŞIRI TOPLUMSAL MEKAN.
Zırh, Besim Can(2015-12-31)
Bu proje Türkiye’den Avrupa’ya giden göçmenlerin geride kalan 50 yıl içerisinde geliştirdikleri cenaze uygulamalarını ve bu uygulamalar ışığında anavatan olarak Türkiye ve yeni-vatanlar olarak Batı Avrupa ülkelerini ulus-a...
Açık Ocak Kömür Madenciliği Alanlarındaki Değişimlerin Sosyal Ekonomik Kültürel Ve Çevresel Etkilerinin Araştırılarak Etkin Ve Sürdürülebilir Maden Kapatma Ve Doğaya Yeniden Kazandırma Politikalarının Geliştirilmesi
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2011-12-31)
Bu projenin ana amaçları şunlardır: 1. Kömür madenciliği sürecinde madencilik faaliyetlerinin çevresel ve sosyal- ekonomik-kültürel etkilerinin araştırılması 2. Kömür madenciliği sürecinde madencilik faaliyetlerinden kayn...
Sovyet Sonrası Dönemde Eğitimin Uluslararasılaşmasının Kimlikler Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan ve Gürcistan Örnekleri
Ergun Özbolat, Ayça; Kondakçı, Yaşar; Ayata, Ayşe(2018-12-31)
Önerilen projenin amacı Sovyet sonrası dönemde Azerbaycan ve Gürcistan’da eğitimin uluslararasılaşmasının kimlikler üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Söz konusu proje kapsamında Türkiye ve Batı’da (Avrupa ve Kuzey Ameri...
Türkiye’de Yüksek Öğretimin Uluslararasılaşması Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Erasmus Değişim Programı’na Katılım Kararını Belirleyen Etkenlerin ODTÜ Örneğinde İncelenmesi.
Zırh, Besim Can; Çalişkan, Eren(2017-12-31)
Bu proje Türkiye yüksek öğretim sisteminin uluslararasılaşması doğrultusunda önemli bir eşik olan Erasmus Değişim Programı’na katılımının 10. Yılında üniversite öğrencilerinin katılım konusunda karar alma sürecini etkileye...
Sınıf Siyaseti Olarak Kız Kardeşlik: Batı ve Doğu Karadeniz Fındık Kırma Fabrikaları ve İstanbul Serapool Fabrikası Örneği
Zırh, Besim Can; Saka, Burcu(2016-12-31)
Bu çalışmanın konusu kadınların işyerlerindeki kolektif eylemleridir. Çalışma, işyeri ve emek sürecinin nesnel koşullarının nasıl ve hangi mekanizmalarla kadın işçilerin kolektif işçi olma deneyiminin uğraklarına dönüştürü...
LGBTIQ Sosyal Hareketi, LGBTIQ Bireyler ve Türkiye’deki Kentsel Mekân arasındaki Karşılıklı Etkileşim
Rittersberger, Helga İda; Zerey, Neyir(2016-12-31)
Yeni sosyal hareketler literatürüne çok kısa süre önce eklemlenen sosyal sınıf boyutunun LGBTIQ ekseninde tartışılması sınırlı sayıda var olan bilgi kaynaklarını bir yenisini eklenmesine yardımcı olacak ve akılda bulunan b...
Orta sınıflarda yeme-içme (gıda) tüketimi ve beğenisi: Ankara örneği
Karademir Hazır, Irmak; Yalvaç, Simay(2016-12-31)
Günümüzde; bireylerin farklı alanlardaki tüketim aktivitelerinin, günlük yaşam pratiklerinde daha belirgin bir rol oynamaya başladığı düşünülmektedir (Bocock, 1993; Smart, 2010). Öyle ki, tüketim pratiklerindeki dinamikler...