The Best Offer filmindeki insan ilişkileri ve kurgusal gerçeklik

2015-6-1
Yerli, Merve
Guiseppe Tornatore’un yazıp yönettiği Türkçe çevirisi En Yüksek Teklif olan The Best Offer (La Migliore Offerta, 2013) filminin ele alındığı bu çalışmada filmin karakterleri arasındaki ilişki, onların kişilik yapılarının örgütlenmesi, ve bunun sonucunda insana dair mekanizmaların aydınlatılması amaçlanmaktadır. Filmin içeriği ile filmdeki karakterlerin örgütlenmesi kişilik kuramları çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır. Filme dair kapsamlı bir özet verildikten sonra, filmin ana karakterlerinin (Bay Oldman ve Bayan Claire) kendi kişilikleri ve birbirleriyle kurdukları ilişkilerin temel ögeleri, Jacques Lacan’ın psikanalitik bakış açısı ve Karen Horney’in kişilik kuramı çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu kuramların kısa bir özeti verilmiş; ardından, filmdeki kurgu ve gerçeklik çatışması Lacan bakış açısıyla tartışılmış ve Karen Horney’in kaygı ve insan ilişkilerine dair kuramı ile Bay Oldman ve Bayan Claire arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Son olarak, filmden yola çıkarak insan nedir teması kurgu-gerçeklik, insana dair ikilemler, kaygı ve güven temaları dahilinde tartışılmış ve insana dair filmde görülen çerçevede bazı çıkarımlara varılmıştır.

Citation Formats
M. Yerli, “The Best Offer filmindeki insan ilişkileri ve kurgusal gerçeklik,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 51–61, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49525.