Kömür ocaklarındaki uzun ayaklarda tabaka denetimi sorunlarının ve tavan, taban hareketlerinin inclenmesi

Download
1980
Paşamehmetoğlu, Günhan
Bilgin, Aydın
Ünal, Erdal
Karpuz, Celal
Kara, Ahmet
Citation Formats
G. Paşamehmetoğlu, A. Bilgin, E. Ünal, C. Karpuz, and A. Kara, “Kömür ocaklarındaki uzun ayaklarda tabaka denetimi sorunlarının ve tavan, taban hareketlerinin inclenmesi,” 1980. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNd01URT0.