Hide/Show Apps

Kömür ocaklarındaki uzun ayaklarda tabaka denetimi sorunlarının ve tavan, taban hareketlerinin inclenmesi