Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Jeotermal Simülasyonlarda Çatlak – Matriks Teriminin İzotermal Olmayan Koşullarda İncelenmesi
Akın, Serhat; Tavakkoli Osgouei, Yashar(2016-12-31)
Türkiye’deki jeotermal rezervuarlar dünyadaki benzerleri gibi doğal çatlaklı sistemlerden oluşmaktadır. Akış çatlak ağı içinde gerçekleşmektedir. Homojen poroz rezervuarların aksine doğal çatlaklı rezervuarların modellem...
DERİN DENİZ SONDAJLARI SIRASINDA HİDRAT İÇEREN KATMANLARIN ÇİMENTOLANMASINDA KULLANILABİLECEK DÜŞÜK ISI SALINIMLI ÇİMENTONUN TASARIMI VE LABORATUVAR UYGULAMASI
Parlaktuna, Mahmut; Yaman, İsmail Özgür; Hidiroğlu, Inanç Alptuğ(2016-12-31)
Derin deniz sondajları sırasında hidrat içeren katmanların çimentolanmasında kullanılabilecek düşük ısı salınımlı çimentonun tasarım ve laboratuvar uygulamasının amacı, içinde yanıcı/zehirli gazlar bulundurabilen gaz hidra...
Saray Bölgesi Kömürlerinin Isısal Analizleri
Kök, Mustafa Verşan; Yıldırım, Betül(2014-12-31)
Bu çalışma Saray bölgesi kömürlerinin türevsel taramalı kalorimetre (DSC), basınçlandırılmış türevsel taramalı kalorimetre (PDSC) ve ısısal analiz – kütle spektrofotometre cihazlarıyla (TG-DTG-FTIR) yanma reaksiyonlarının ...
Pan-European coordination action on CO2 Geological Storage (CGS EUROPE)
Okandan, Ender(2013-1-31)
The EU has made significant progress in CCS as a bridging technology for combating climate change, but this must now accelerate and be spread evenly throughout EU Member States and Associated Countries. In this context, CO...
Jeotermal Kuyu Sondajlarında Kaçak ve Buru Problemlerinin Sondaj Sıvısı Yönünden İncelenmesi
Kök, Mustafa Verşan; Bağatır, Gökhan; Gücüyener, Hakkı İsmail(2018)
Jeotermal kuyu sondajlarında yaşanan olası bir çamur kaçağının neden olduğu kuyustabilitesi problemleri sonucunda oluşan yüksek buru değerleri, sondaj dizisinin ağırlıkalmasına, takım sıkışmalarına ve bazı durumlarda ise k...
Çatlaklı jeotermal sistemlerde izleyici enjeksiyonu: model çalışması
Okandan, Ender(1987)
Türkiye'deki petrol aramaları ile ilgili bilgilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi
Okandan, Ender(1983)
Batı Raman petrolünün ikincil veya üçüncül üretim yöntemi olarak yüzey aktifleyici madde içeren su enjeksiyonu ile üretilmesinin araştırılması
Okandan, Ender(1977)
Bu çalışmada ağır petrol içeren Batı Raman Petrol sahasında, üretim verimini arttırmak için yapılan su enjeksiyonuna katılabilecek yüzey aktifleyici maddeler araştırılmış ve yapılan öteleme deneyleri ile üretime olan etken...
Ağır petrol-linyit / bitümlü şist karışımlarının yanma etkilerinin belirlenmesi ve alternatif enerji kaynağı olarak kullanabilirliğinin araştırılması
Kök, Mustafa Verşan; Şener, Mehmet; Metin, Çiğdem; Şengüler, İlker(2010)
Kalker petrol yataklarında buhar enjeksiyonu ile birlikte kullanılacak yüksek köpük kapasiteli yüzey aktifleyici madde seçimi
Demiral, Birol R. M.(1987)