Hide/Show Apps

Krokus insansız hava aracı ön fizibilite projesi

Download
1994
Akgün, A. Mehmet
Alemdaroğlu, Nafiz
Ertem, Özcan
Yağcı, Hüseyin
Tekinalp, Ozan
Bu çalışmada Krokus Mühendislik Hizmetleri adlı firmanın ön tasarımını yaparak TÜBiTAK'a geliştirme desteği için başvurduğu Kıvılcım adlı İnsansız Hava Aracı'nın ön yapılabilirlik (fizibilite) incelemesi gerçekleştirilmiştir. Kıvılcım, gövdesi yere dik konumdayken dikine kalkış yapması, yatay uçuşa geçmesi, tekrar dik konuma geçerek askıda kalabilmesi ve dik olarak inmesi öngörülen bir uçaktır. Yapılabilirlik ağırlıklı olarak teknik açıdan irdelenmiş bu arada firmanın öngördüğü mali ve idari konular (bütçe, çeşitli araştırma-geliştirme fazları ve süreleri) gözden geçirilmiştir. Firmanın ön tasarım hesapları kontrol edilmiş, bilgisayar programlarıyla uçağın statik ve dinamik kararlılığı irdelenmiş, areodinamik analizi yapılmış, öngörülen toplam ağırlık basit mukavemet hesaplarıyla kontrol edilmiş ve uçağın bir modeli imal edilerek rüzgar tünelinde denenmiştir. Aynca uçağın itki sisteminin performansı incelenmiştir.