Anti-kanser ilaç salımına yönelik dendritik polimer sentezi ve hücre kültürlerinde uygulanması

Download
2009
Gündüz, Ufuk
Gündüz, Güngör
İşeri, Darcansoy Özlem
Kars, Meltem Demirel
Citation Formats
U. Gündüz, G. Gündüz, D. Ö. İşeri, and M. D. Kars, “Anti-kanser ilaç salımına yönelik dendritik polimer sentezi ve hücre kültürlerinde uygulanması,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RBd05qWT0.