Bilgi toplumu teknolojileri için anten sistemleri ve algılayıcılar

Download
2010
Cihangir, Aykut
Akın, Tayfun
Hızal, Altunkan
Demir, Şimşek
Güçlü, Caner
Alatan, Lale
Topallı, Nihan
Aydın Çivi, Hatice Özlem
Bu proje kapsamında, özellikle milimetre-dalga frekanslarında çalışan yeniden şekillendirilebilir anten, elektronik taramalı dizi anten ve yansıtıcı dizi anten tasarımı, üretimi ve ölçümleri yapılmıştır. Yeniden şekillendirilebilirlik özelliği için farklı teknolojiler kullanılmıştır. Huzmesi yönlendirilebilen sur biçimli mikroşerit yürüyen dalga anten dizisi X-bant uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlamış, üretilmiş ve ölçülmüştür. Antenin ana huzmesinin istenilen yöne elektronik olarak döndürülebilmesini sağlayabilmek için mikroşerit hat üzerinde gerekli faz değişimini sağlayacak varaktör diyotlar kullanılmıştır. Yapılan EM benzetim ve ölçümler sonucu sur biçimli anten dizisinde, ana huzmenin diyot kontrolü ile tasarlandığı gibi 10 lik bir açı taraması yapabildiği gösterilmiştir. Bu kavram kanıtlaması şeklinde bir çalışmadır; huzmenin daha büyük açı aralığında tarama yapması için tasarımda yapılması gereken değişiklikler belirtilmiştir. MM-Dalga sabit genişlikli ve doğrusal sönümlenen yarık antenler tasarlanıp, üretilmiş ve antenin şeklinin, optik uyarımla bu iki yapı arasında değiştirilmesinin sağlanması durumunda ışıma örüntüsünün değiştirilebileceği gösterilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen bir diğer çalışmada da K ve Ka bantlarında bağımsız çalışabilen, RF MEMS anahtarlarla huzmesi elektronik olarak döndürülebilen dairesel polarizasyonlu yansıtıcı dizi anten tasarlanmış, üretilmiş ve ölçülmüştür. Çift frekanslı (24.4 GHz ve 35.5 GHz) dizi iç içe geçmiş farklı boyutlarda iki ayrık-halka dizisi şeklinde tasarlanmıştır. Huzme döndürme amacıyla her bir ayrık halkanın açısal konumunu RF MEMS anahtarlarla ayarlayarak, dairesel polarizasyonlu dalgaların fazları kontrol edilmektedir. Anten ODTÜ MEMS merkezinde geliştirilen yüzey mikro-işleme süreciyle üretilmiştir. Işıma örüntüleri ölçülmüş ve benzetim sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Ölçümlerle, ana huzmenin, tasarlandığı gibi, Ka bandında 35°‟ye, K bandında 24°‟ye döndürülebildiği gösterilmiştir. Proje çalışmalarından sur biçimli mikroşerit anten dizisiyle ilgili hazırlanan makale Microwave and Optical Technology Letters adlı dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. Yansıtıcı dizi antenle ilgili makale de hazırlık sürecindedir. Saygın konferanslarda yedi bildiri sunulmuştur. Ayrıca, proje kapsamında üç yüksek lisans tez çalışması tamamlanmıştır.

Suggestions

ADAPTİF ANTEN DİZİLERİ
Hızal, Altunkal; Koç, Seyit Sencer; Hatipoğlu, Erkan; Halavut, Erhan; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Alatan, Lale(2002)
COST 260 projesi kapsamında uydu iletişimine yönelik 11.49 GHz_11.678 GHz frekans aralığında çalışan, faz taramalı adaptif bir almaç anten sistemi tasarlanmış üretilmiş ve test edilmiştir. Geliştirilen sistem aynı anda, farklı ya da aynı frekansta iki hüzme oluşturmaktadır. Antan dizisi sekiz adet dörtlü mikroşerit anten dizisinden oluşmaktadır ve her bir dörtlü dizi için ayrı ayrı almaç kanalları tasarlanmıştır. Sinyaller 490 MHz-678 MHz frekans aralığına indirilerek genlik ve fazları kompleks vektör modül...
Design of pattern reconfigurable antenna employing RF-MEMS switches
Gök, Çağlar; Alatan, Lale; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-8-17)
In this thesis, the design, simulations, fabrication and measurements of reconfigurable antennas for use in 5G Massive MIMO systems are presented. 26 GHz is chosen as the operating frequency and RF-MEMS switches are used as control elements for pattern reconfiguration. As a first step, a patch antenna is designed based on the excitation of different operation modes of different resonators. A circular patch in the center and a ring resonator structure around it are used to create different radiation patterns...
Analysis of a calibration method for airborne receive-only phased array antennas with self-alignment
Elik, Furkan Bahadır; Demir, Şimşek; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-9-15)
The calibration of the phased array antennas plays crucial role to ensure the performance of the beam steering capability. Most of the guided missiles utilize phased arrays, thus, the calibration routines should be optimized. Since guided missiles are spatially limited, calibration hardware should not introduce new geometry to the antenna. This limits possible calibration methods of the antennas on the missiles. This study develops a calibration method for semi-active guided missiles and analyzes this metho...
Development of K band microstrip patch antenna array for traffic radars
Aydemir, Aslı Eda; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Department of Electrical and Electronics Engineering (2017)
In this thesis work, two microstrip patch antenna arrays are designed for the traffic radar applications. Both of them operate at the 24.125 GHz with 250 MHz bandwidth. Two different series feed networks are used, namely shunt connected series feed network and in line coupled series feed network. The one with shunt connected series feed network is manufactured and measured to make comparisons with the simulation results. It is observed that simulation and measurement results are very similar. 7 degree beamw...
Optimization of vibration characteristics of a radar antenna structure
Baran, İsmet; Özgen, Gökhan Osman; Ciğeroğlu, Ender; Department of Mechanical Engineering (2011)
Radar antenna structures especially array antennas which are integrated onto structures of aerial vehicles are subject to dynamic structural and aerodynamic loads. Due to occurrences of these dynamic loads there will be certain dynamic deformations which affect the antenna’s performance in an adverse manner. The influence of deformations and vibrations are important on array antenna structures, since they cause a change in orientation of elements of the phased array antenna which affects the gain of the ant...
Citation Formats
A. Cihangir et al., “Bilgi toplumu teknolojileri için anten sistemleri ve algılayıcılar,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBeU56RXg.