ADAPTİF ANTEN DİZİLERİ

Download
2002
Hızal, Altunkal
Koç, Seyit Sencer
Hatipoğlu, Erkan
Halavut, Erhan
Aydın Çivi, Hatice Özlem
Alatan, Lale
COST 260 projesi kapsamında uydu iletişimine yönelik 11.49 GHz_11.678 GHz frekans aralığında çalışan, faz taramalı adaptif bir almaç anten sistemi tasarlanmış üretilmiş ve test edilmiştir. Geliştirilen sistem aynı anda, farklı ya da aynı frekansta iki hüzme oluşturmaktadır. Antan dizisi sekiz adet dörtlü mikroşerit anten dizisinden oluşmaktadır ve her bir dörtlü dizi için ayrı ayrı almaç kanalları tasarlanmıştır. Sinyaller 490 MHz-678 MHz frekans aralığına indirilerek genlik ve fazları kompleks vektör modülatör yardımı ile elektronik olarak değiştirilip toplanmak suretiyle hüzme elde edilmektedir. Tüm kontroller bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. Sistem yüzey monteli (SMD- Surface Mount Device) konektörsüz mikrodalga ve elektronik komponentler ile MIC (Microwave Integrated Circuit) teknolojisineuygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Suggestions

Bilgi toplumu teknolojileri için anten sistemleri ve algılayıcılar
Cihangir, Aykut; Akın, Tayfun; Hızal, Altunkan; Demir, Şimşek; Güçlü, Caner; Alatan, Lale; Topallı, Nihan; Aydın Çivi, Hatice Özlem(2010)
Bu proje kapsamında, özellikle milimetre-dalga frekanslarında çalışan yeniden şekillendirilebilir anten, elektronik taramalı dizi anten ve yansıtıcı dizi anten tasarımı, üretimi ve ölçümleri yapılmıştır. Yeniden şekillendirilebilirlik özelliği için farklı teknolojiler kullanılmıştır. Huzmesi yönlendirilebilen sur biçimli mikroşerit yürüyen dalga anten dizisi X-bant uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlamış, üretilmiş ve ölçülmüştür. Antenin ana huzmesinin istenilen yöne elek...
Fast simulation and modeling of scattering from targets in MIMO imaging systems
Gül , Yunus Emre; Alatan, Lale; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-5-11)
The forward model analysis in a multiple input multiple output (MIMO) system requires the computation of the signals received by receiver antennas when various targets are illuminated by a transmitter antenna. The full wave analysis of such systems provides accurate results with high computational cost. Fast analysis of the system can be achieved by simple models based on several approximations which limits the accuracy. In this thesis, a modeling technique that provides better accuracy compared to simple m...
Design and implementation of low phase noise phase locked loop based local oscillator
Bölücek, Muhsin Alperen; Yıldırım, Nevzat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2009)
In this thesis, a low phase noise local oscillator operating at 2210 MHz is designed and implemented to be used in X-Band transmitter of a LEO satellite. Designed local oscillator is a PLL (Phase Locked Loop) based frequency synthesizer which is implemented using discrete commercial components including ultra low noise voltage controlled oscillator and high resolution, low noise fractional-N synthesizer. Operational settings of the synthesizer are done using three wire serial interface of a microcontroller....
Direction of Arrival estimation by using Alternating Direction Method of Multipliers in distributed sensor array networks
Nurbaş, Ekin; Tuncer, Temel Engin; Onat, Emrah; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-8-26)
In recent years, developments in microprocessor and wireless communication technologies have benefited a variety of distributed sensor network applications, including array signal processing. Researchers have been investigating distributed implementations of array signal processing algorithms, such as Direction of Arrival Estimation, for a variety of applications. Performance and practical implementations of those algorithms are affected by a variety of factors, such as inter-array phase and frequency match...
Polarization diversity in channel modeling for mimo systems
Söker, Burak; Tuncer, Temel Engin; Department of Electrical and Electronics Engineering (2013)
In a multiple-input multiple-output (MIMO) system, inter-antenna distances can be made large and uncorrelated signals can be transmitted and received when there is sufficient space at the transmitter (TX) and receiver (RX). When the antennas are closely spaced, diversity advantage is lost and communication performance degrades. In this case, polarization diversity can be used in order to decrease the correlation and improve communication performance. A detailed channel model, which includes both cross polar d...
Citation Formats
A. Hızal, S. S. Koç, E. Hatipoğlu, E. Halavut, H. Ö. Aydın Çivi, and L. Alatan, “ADAPTİF ANTEN DİZİLERİ,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpBek13PT0.