ADAPTİF ANTEN DİZİLERİ

Download
2002
Hızal, Altunkal
Koç, Seyit Sencer
Hatipoğlu, Erkan
Halavut, Erhan
Aydın Çivi, Hatice Özlem
Alatan, Lale
COST 260 projesi kapsamında uydu iletişimine yönelik 11.49 GHz_11.678 GHz frekans aralığında çalışan, faz taramalı adaptif bir almaç anten sistemi tasarlanmış üretilmiş ve test edilmiştir. Geliştirilen sistem aynı anda, farklı ya da aynı frekansta iki hüzme oluşturmaktadır. Antan dizisi sekiz adet dörtlü mikroşerit anten dizisinden oluşmaktadır ve her bir dörtlü dizi için ayrı ayrı almaç kanalları tasarlanmıştır. Sinyaller 490 MHz-678 MHz frekans aralığına indirilerek genlik ve fazları kompleks vektör modülatör yardımı ile elektronik olarak değiştirilip toplanmak suretiyle hüzme elde edilmektedir. Tüm kontroller bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. Sistem yüzey monteli (SMD- Surface Mount Device) konektörsüz mikrodalga ve elektronik komponentler ile MIC (Microwave Integrated Circuit) teknolojisineuygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Suggestions

Bilgi toplumu teknolojileri için anten sistemleri ve algılayıcılar
Cihangir, Aykut; Akın, Tayfun; Hızal, Altunkan; Demir, Şimşek; Güçlü, Caner; Alatan, Lale; Topallı, Nihan; Aydın Çivi, Hatice Özlem(2010)
Bu proje kapsamında, özellikle milimetre-dalga frekanslarında çalışan yeniden şekillendirilebilir anten, elektronik taramalı dizi anten ve yansıtıcı dizi anten tasarımı, üretimi ve ölçümleri yapılmıştır. Yeniden şekillendirilebilirlik özelliği için farklı teknolojiler kullanılmıştır. Huzmesi yönlendirilebilen sur biçimli mikroşerit yürüyen dalga anten dizisi X-bant uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlamış, üretilmiş ve ölçülmüştür. Antenin ana huzmesinin istenilen yöne elek...
Design and implementation of low phase noise phase locked loop based local oscillator
Bölücek, Muhsin Alperen; Yıldırım, Nevzat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2009)
In this thesis, a low phase noise local oscillator operating at 2210 MHz is designed and implemented to be used in X-Band transmitter of a LEO satellite. Designed local oscillator is a PLL (Phase Locked Loop) based frequency synthesizer which is implemented using discrete commercial components including ultra low noise voltage controlled oscillator and high resolution, low noise fractional-N synthesizer. Operational settings of the synthesizer are done using three wire serial interface of a microcontroller....
Polarization diversity in channel modeling for mimo systems
Söker, Burak; Tuncer, Temel Engin; Department of Electrical and Electronics Engineering (2013)
In a multiple-input multiple-output (MIMO) system, inter-antenna distances can be made large and uncorrelated signals can be transmitted and received when there is sufficient space at the transmitter (TX) and receiver (RX). When the antennas are closely spaced, diversity advantage is lost and communication performance degrades. In this case, polarization diversity can be used in order to decrease the correlation and improve communication performance. A detailed channel model, which includes both cross polar d...
Ultrasonic communication in wireless sensor networks Kablosuz algilayici aǧlarda sesüstü haberleşme
Ersagun, Erdem; Yılmaz, Ali Özgür (2008-11-26)
RF and acoustic communications are widely used in terrestrial wireless sensor networks and underwater environments, respectively. In this paper, we explore the use of ultrasonic communication in terrestrial wireless sensor networks. We aim to investigate the ultrasonic channel in order to observe whether reliable communication is possible among the nodes of an ultrasonic wireless sensor network as an alternative to an RF-based network. Since ultrasound has not been popularly utilized for communication purpo...
Design and analysis of ultra-wideband (UWB) printed monopole antennas of circular shape
Karadağ, Serkan; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Department of Electrical and Electronics Engineering (2017)
This study proposes three microstrip line fed circular monopole antennas with ultra-wideband (UWB) characteristics, improved omnidirectional radiation pattern and WLAN (5 GHz-6 GHz) band notched characteristics for wireless and mobile communication systems. In this thesis, first, a microstrip line fed ultra-wideband ring monopole antenna with improved omnidirectional radiation pattern is designed, fabricated and measured. Two corners are tapered on the ground plane for increasing impedance bandwidth. In ord...
Citation Formats
A. Hızal, S. S. Koç, E. Hatipoğlu, E. Halavut, H. Ö. Aydın Çivi, and L. Alatan, “ADAPTİF ANTEN DİZİLERİ,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpBek13PT0.