Hide/Show Apps

ADAPTİF ANTEN DİZİLERİ

Download
2002
Hızal, Altunkal
Koç, Seyit Sencer
Hatipoğlu, Erkan
Halavut, Erhan
Aydın Çivi, Hatice Özlem
Alatan, Lale
COST 260 projesi kapsamında uydu iletişimine yönelik 11.49 GHz_11.678 GHz frekans aralığında çalışan, faz taramalı adaptif bir almaç anten sistemi tasarlanmış üretilmiş ve test edilmiştir. Geliştirilen sistem aynı anda, farklı ya da aynı frekansta iki hüzme oluşturmaktadır. Antan dizisi sekiz adet dörtlü mikroşerit anten dizisinden oluşmaktadır ve her bir dörtlü dizi için ayrı ayrı almaç kanalları tasarlanmıştır. Sinyaller 490 MHz-678 MHz frekans aralığına indirilerek genlik ve fazları kompleks vektör modülatör yardımı ile elektronik olarak değiştirilip toplanmak suretiyle hüzme elde edilmektedir. Tüm kontroller bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. Sistem yüzey monteli (SMD- Surface Mount Device) konektörsüz mikrodalga ve elektronik komponentler ile MIC (Microwave Integrated Circuit) teknolojisineuygun olarak gerçekleştirilmiştir.