Haptic dokunma hisli ve kuvvet geri beslemeli arayüz sistem tasarımı

Download
2008
Balkan, Raif Tuna
Konuseven, İlhan E.
Koku, Buğra A.
Başer, Özgür
Bideci, Süleyman
“Haptic” cihaz, kullanıcı ile bilgisayar arasında üç boyutlu veri transferi sağlayan bir cihazdır. Bu cihaz kullanıcıya sanal ortamdaki bir nesneyi görmenin yanında, bu sanal nesneye dokunma olanağı da sağlar. Aynı zamanda bu cihaz ile gerçek bir nesneden veriler alınarak bu verilerin sanal ortamda kullanımı da gerçekleştirilebilir. Günümüzde sanal gerçeklik teknolojisinin gelişimine paralel olarak “haptic” cihazlarının kullanımı, sanayi, eğitim ve tıp alanlarında gittikçe artmaktadır. Bu teknolojinin değişik uygulama alanları, farklı bilim dallarına ait disiplinlerarası çalışmaları gerektirdiğinden, kendi içinde özgün çalışma konularını da yaratmaktadır (“haptic” arayüz tasarımı, serbest modelleme, sanal ortamda ameliyat eğitimi, vb.). Medikal uygulamalarda önemli bir potansiyele sahip bu teknoloji ile daha önceleri el işçiliği ile yapılmak zorunda kalınan karmaşık modifikasyonlar gerçekleştirilebilmektedir (beyin cerrahisinde hata kabul etmeyen, ustalık ve ameliyat öncesi uzun uğraşlar gerektiren operasyonlar). Bu örnek “haptic” cihazlar ile dijital ortamda gerçekleştirilebilecek olan uygulamalardan sadece bir tanesidir. Bu proje kapsamında, bahsedilen uygulama alanlarına yönelik 7 serbestlik dereceli bir “haptic” cihaz tasarlanıp üretilmiş ve cihazın kullanılabilirliğini göstermek için bir arayüz tasarlamıştır. Günümüze kadar tasarlanmış olan bütün “haptic” cihazlar maksimum 6 serbestlik derecesine sahiptirler. Tasarlanan 7 serbestlik dereceli “haptic” cihaz, bugüne kadar üretilmiş aynı uzuv uzunlukları ve eklem değişkenlerine sahip diğer “haptic” cihazlar ile karşılaştırıldığında yaklaşık %20 daha büyük bir çalışma hacmine ve daha esnek bir çalışma kabiliyetine sahiptir. Bu çalışma, Dünya’daki “haptic” cihazların geliştirilmesi ve Türkiye’deki “haptic” cihazların ve uygulama alanlarının yaygınlaşması açısından son derece önemlidir.
Citation Formats
R. T. Balkan, İ. E. Konuseven, B. A. Koku, Ö. Başer, and S. Bideci, “Haptic dokunma hisli ve kuvvet geri beslemeli arayüz sistem tasarımı,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RJM09EZz0.