Kuşak içi ve kuşaklararası toplumsal hareketliliğin yörüngesi Ankara ili örneği

2016-06-01
Karademir Hazır, Irmak
Çelik, Kezban
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel
Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik literaturtintin gelişmiş olduğu ulusal bağlamlarda ampirik çalışmalar, ülke çapındaki eğilimleri belirlemek üzere ulusal düzeyde veri toplama yetkisi olan kurumlarca yapılmaktadır. Bu anlamda, verilerin temsil gücünden yüksek olması önemlidir ve 6rneklem geniş bir nüfusu içermelidir. Sunulan çalışmanın yürütüldüğü deneme kadar Türkiye’de tek temsili olacak düzeyde bu tur bir araştırma yürütülmemiştir. Bu makalenin temel amacı bu eksikliği kısmen de olsa giderebilmektir. Bu çalışmada, Ankara kent merkezini temsil eden bir 6rneklem yardımı ile Türkiye’de toplumsal tabakaları belirleyen temel kriterler ile tabakalar arası hareketliliğin 6runttlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın soru kâğıdı, cevaplayan kişilerin ilk kuşak öncesine kadar giderek, sosyoekonomik statü göstergelerini incelemeye izin verecek şekilde şekillendirilmiştir. Ulaşılan en temel sonuçlar ise şöyledir: (i) Türkiye’de yaşanılan makro değişimler toplumsal tabakalaşmayı belirleyen en 6nemli etkendir, (ii) gözlemlenen tabakalar arası hareketlilik “mutlak hareketlilik” niteliği barındırmaktadır ve (iii) kuşaklararası hareketliliğin yont cinsiyet ile ilişkilidir. Çalışmanın sonucunda bu bulguların 6nemi hem katmanlaşma literatürünün olgunlaştığı Anglo-Sakson literatürü hem de Türkiye’deki toplumsal dönüşüm tartışmaları ışığında değerlendirmiştir.
Sosyoloji Dergisi

Suggestions

Measuring diversity in disciplinary collaboration in research teams: An ecological perspective
Aydınoğlu, Arsev Umur; Mitchell, Chad (2016-01-01)
This study proposes an alternative and complementary method to bibliometric analysis to measure disciplinary diversity in research teams. Shannon's entropy index, which is used in ecology to measure biodiversity in habitats, is adapted to measure disciplinary diversity of a research team (habitats become teams, and biodiversity becomes disciplinary diversity). Data come from the National Aeronautics and Space Administration Astrobiology Institute, which funded 14 interdisciplinary virtual research teams in ...
Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma, Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması
Kalaycıoğlu, Sibel H.; Kardam, Filiz; Tılıç, Helga Rıttersberger; Çelik, Kezban; Türkyılmaz, Sinan A.(2008)
Bu çalışma; Ankara Kent Merkezinde temsili bir örneklem üzerinde toplumsal tabakalar ve toplumsal hareketliliğin dinamiklerini araştırmıştır. Araştırmanın amacı, farklı toplumsal tabakalara özgü sosyal ve ekonomik özelliklerin belirlenmesi ile toplumsal tabakaları belirlemede kullanılabilecek bir ölçüm aracı geliştirmektir. Araştırma kapsamında 1769 haneye (belirlenen örneklemin %73.7) ulaşılarak bu hanelerde yaşayan 6289 kişinin bilgisi toplanmıştır. Ayrıca hanelerden özel bir teknik ...
Work Strategies of Immigrants and the Construction and Circulation of Myths in London
Vasta, Ellie; Erdemir, Aykan (2010-01-01)
The research presented in this paper emerges from the Immigrant Work Strategies and Networks Project. The project focused on the experiences of Ghanaian, Portuguese, Romanian, Turkish and British-born respondents (both male and female) in London, between 2004 and 2006, using questionnaires and in-depth interviews. In this article, our goal is to explore the role of imperfect information in the immigrant settlement process and destination society policies. More specifically, we examine the nature of informat...
Investigating sentimental relation between social media presence and academic success of Turkish Universities
Gunduz, Sedef; Demirhan, Fatih; SAĞIROĞLU, Şeref (2014-12-06)
In this study an approach that uses social networking data for developing sentiment analysis system is proposed. With the help of developed software, it is tried to find out whether there is any relation between universities' academic success and sentiment of the public about them in social media. After collecting enough text based data from Twitter, preprocessing of data is carried out and final data is trained by means of Naive Bayes Classifier. After testing process, experimental results have shown that ...
Akademik dergilerin yayın kurullarında toplumsal cinsiyet temsiliyeti: Eğitim alanı örneği
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
Bilimsel üretim süreçlerinde toplumsal cinsiyet, bilimsel üretkenlik, tanınırlık arasındaki ilişkiye yönelik mevcut literatür akademideki hiyerarşik yapılanmayı, bilimde tabakalaşmayı ve eşitsizlik biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Bilimsel üretim süreçleri farklı eşitsizlik formlarını içermekte ve yeniden üretici mekanizmalar ile devamlılığını mümkün kılmaktadır. Bilimsel problemin tanımlanma sürecinin aktif ve sürekli öznelerinin kimler olduğu ve kimlerin temsiliyetinin bu süreçte varlığını tesis etmekte...
Citation Formats
I. Karademir Hazır, K. Çelik, and H. S. Kalaycıoğlu, “Kuşak içi ve kuşaklararası toplumsal hareketliliğin yörüngesi Ankara ili örneği,” Sosyoloji Dergisi, pp. 175–205, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87983.