Batı Karadeniz aerosolunun zamansal değişiminin değerlendirilmesi

2017-11-03
Genç Tokgöz, Derya Deniz
Balcılar, İlker
İlhan, Ali İhsan
Balta, Tülay
Tuncel, Süleyman Gürdal
Bu çalışmada, Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde Kırklareli toplanan partikül madde örneklerinin kimyasal kompozisyonu kullanılarak konsantrasyonlardaki zamansal değişiklikleri ve ölçülen konsantrasyonları etkileyen faktörleri belirlenmiştir. Partikül madde (PM) örnekleri Kırklareli ili kırsalında konuşlandırılmış bir istasyonda (41o 57.996'K, 27o 23.670'D) toplanmıştır. İstasyonun denize uzaklığı yaklaşık olarak 50 km, Bulgaristan sınırına uzaklığı ise 5 km’dir. İstasyonun bulunduğu 50 km’lik çapta herhangi bir endüstriyel aktivite bulunmamaktadır. PM örnekleri yüksek hacimli örnekleyici kullanılarak Nisan 2006 ve Mart 2008 zaman aralığında günlük olarak toplanmıştır. Örneklerin element içeriği Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICPMS), iyon içeriği İyon Kromotografi (IC) cihazı ve elemental karbon içeriği Atelometre cihazı ile analiz edilmiştir. Sülfat, NO3 - ve NH4 + iyonlarının aritmetik ortalama derişimleri sırasıyla 5,8, 2,9 ve 2,0 µg m-3 iken toplam partikül madde derişimi 66 µg m-3 olarak bulunmuştur. Elementlerin ve iyonların konsantrasyonlarının kısa süreli değişimlerinde yerel meteorolojik parametrelerin ve hava kütlesi taşınımındaki değişimlerin etkili olduğu görülmüştür. En yüksek derişimler toprak kaynaklı kirleticilerde yaz mevsiminde, antrapojenik kaynaklı kirleticilerin çoğunda ise kış mevsiminde ölçülmüştür. Yağışın elementlerin ve iyonların konsantrasyonlarını etkileyen tek yerel meteorolojik parametre olduğu görülmüştür.
VII. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 1 - 03 November 2017

Suggestions

Akdeniz ve Karadeniz’deki kirletici Düzeylerini etkileyen kaynak bölgelerinin Belirlenmesi.
Güllü, Gülen; Günaydın, Gamze; Tuncel, Süleyman Gürdal (2001-10-01)
Potential source regions of trace elements and major ions measured in the Mediterranean atmosphere were investigated by combining trajectory statistics with emission data reported in the literature. The frequency of air mass transport from different wind sectors was investigated at three selected sites in the eastern Mediterranean, western Mediterranean and Black Sea basins. The upper air mass movements showed fairly similar general features at all three sites, with very small eastern, southeastern and sout...
Composition of atmosphere at the Central Anatolia
Yörük, Ebru; Tuncel, Süleyman Gürdal; Department of Environmental Engineering (2004)
Concentrations of elements and ions measured in samples collected between February 1993 and December 2000 at a rural site in central Anatolia were investigated to evaluate the chemical composition of atmosphere at central Anatolia, to determine pollution level of the region, to study temporal variability of the pollutants and to investigate the sources and source regions of air pollutants in the region. Level of pollution at central Anatolia was found to be lower than the pollution level at other European c...
Samsun İli Kıyı Şeridi Nehir ve Deniz Sedimentlerinde Öncelikli Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Bileşikleri
Dinç, Burak; Avaz, Gülşen; Canlı, Oltan; Aslan, Ertuğrul; Eren, Beytullah; Yetiş, Ülkü (2019-03-01)
This study was carried out to determine the toxic effects of the concentrations of 16 PAH compounds identified as the of priority pollutant in the river and sea sediments of the Samsun Province coastline. As a result of analysis of the sediment samples taken from 14 stations by gas chromatography mass-mass spectrophotometry, total PAH concentration was determined to be in the range of 53,33 –1099,56 μg kg-1. It was observed that the individual PAH concentrations were lower than their effects ra...
SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN COMPOSITIONS OFEASTERN AND WESTERN BLACK SEA AEROSOL
Balcılar, İlker; Zararsız, Abdullah; Kalaycı, Yakup; Doğan, Güray; Tuncel, Süleyman Gürdal (2017-03-01)
In this study daily aerosol samples were collected at two different sampling stations at the Black Sea Region of Turkey. Western Black Sea sampling station is located at the Bulgarian border of Turkey and approximately 50 km from the Black Sea coast. The station on the Eastern Black Sea is located at a high altitude site which is approximately 75 km from the Black Sea coast. Both stations are situated at relatively remote rural locations. Nearest large settlement area is at least 50 km away from both site...
SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN COMPOSITIONS OF EASTERN AND WESTERN BLACK SEA AEROSOL
Balcılar, İlker; ZARARSIZ, ABDULLAH; KALAYCI, YAKUP; DOĞAN, GÜRAY; Tuncel, Süleyman Gürdal (2017-01-01)
In this study daily aerosol samples were collected at two different sampling stations at the Black Sea Region of Turkey. Western Black Sea sampling station is located at the Bulgarian border of Turkey and approximately 50 km from the Black Sea coast. The station on the Eastern Black Sea is located at a high altitude site which is approximately 75 km from the Black Sea coast. Both stations are situated at relatively remote rural locations. Nearest large settlement area is at least 50 km away from both sites....
Citation Formats
D. D. Genç Tokgöz, İ. Balcılar, A. İ. İlhan, T. Balta, and S. G. Tuncel, “Batı Karadeniz aerosolunun zamansal değişiminin değerlendirilmesi,” Antalya, Turkey, 2017, p. 220, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87266.