Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi; Kuzey Levant Denizi'nin oşinografisi Cil 1: Kimyasal oşinografi

Download
1987
Salihoğlu, İlkay
Yılmaz, Ayşen
Baştürk, Özden
Saydam, Cemal A.

Suggestions

Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Batı Karadeniz alt projesi ve Orta Karadeniz alt projesi, Cilt I: Fiziksel oşinografi
Oğuz, Temel; Latif, A. Muhammed; Sur, İbrahim H.; Ünlüata, Ümit(1989)
Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Orta Karadeniz alt projesi Orta Karadeniz'in oşinografisi, Cilt II: Kimyasal oşinografi
Saydam, Cemal A.; Yılmaz, Ayşen; Salihoğlu, İlkay; Baştürk, Özden(1989)
Ulusal Deniz Ölçme Araştırma Programı; Atmosferik kirleticilerin taşınımı ve kaynaklarının belirlenmesi, 1995 yılı nihai raporu
Salihoğlu, İlkay; Kubilay, Nilgün; Yemenicioğlu, Semal; Özsoy, Türkan; Karakoç, Fatih(1997)
Karadeniz stok tayini 1990 yılı raporu
Bıngel, Ferit; Doğan, Murat; Stepnowskı, Andrzej; Gücü, C. Ali; Kayıkçı, Yusuf; Mutlu, Erhan(1991)
Bu raporda , genelde , Karadeniz Balık Stoklarının Tespiti projesinin oluşturulma aşamaları, faaliyetleri ile proje çalışmalarının dönemsel sonuçlarına yer verilmektedir. Söz konusu proje, yurt dışı kaynağı olarak NATO-istikrar için Bilim Programı (NATO-SFS), yurt içi kaynağı olarak ta Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı (BAKANLIK) tarafından desteklenmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi-ErdemIi Deniz Bilimleri Enstitüsü projeyi yürüt...
Bir ses imajının lateral kaymaları ile uyarılan elektroensefalografik yanıtların kortikal kaynakları
Ungan, Pekcan; Yağcıoğlu, Süha; Özmen, Bülent; Göksoy, Cüneyt(1999)
Bir ses uyarısının çeşitli parametrelerindeki ani değişikliklerle ortaya çıkan uzun-latanslı elektroensefalografik yanıtların (uyarılmış potansiyel; UP) varlığı uzun süreden beri bilinmektedir. Son yıllarda magnetoensefalografik (MEG) kayıtlara dayanılarak yapılan kaynak lokalizasyonu çalışmaları konuya biraz ışık tutmuş olsa da, bu işitsel uyarılan değerlendiren kortikal yapıların yerlerine ilişkin bilgiler henüz pek azdır ve kesinlik kazanmamıştır. Kulaklararası zaman ve ses şiddeti farkları (sırasıyla, I...
Citation Formats
İ. Salihoğlu, A. Yılmaz, Ö. Baştürk, and C. A. Saydam, “Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi; Kuzey Levant Denizi’nin oşinografisi Cil 1: Kimyasal oşinografi,” 1987. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRFek13PT0.