Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Batı Karadeniz alt projesi ve Orta Karadeniz alt projesi, Cilt I: Fiziksel oşinografi

Download
1989
Oğuz, Temel
Latif, A. Muhammed
Sur, İbrahim H.
Ünlüata, Ümit

Suggestions

Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Orta Karadeniz alt projesi Orta Karadeniz'in oşinografisi, Cilt II: Kimyasal oşinografi
Saydam, Cemal A.; Yılmaz, Ayşen; Salihoğlu, İlkay; Baştürk, Özden(1989)
Ulusal Deniz Ölçme Araştırma Programı; Atmosferik kirleticilerin taşınımı ve kaynaklarının belirlenmesi, 1995 yılı nihai raporu
Salihoğlu, İlkay; Kubilay, Nilgün; Yemenicioğlu, Semal; Özsoy, Türkan; Karakoç, Fatih(1997)
Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Akdeniz alt projesi; Kuzey Levant Denizi'nin oşinografisi Cil 1: Kimyasal oşinografi
Salihoğlu, İlkay; Yılmaz, Ayşen; Baştürk, Özden; Saydam, Cemal A.(1987)
Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'in biyokimyasal dönüşümlerinin incelenmesi
Beşiktepe, Şükrü; Tuğrul, Süleyman; Kubilay, Nilgün; Uysal, Zahit; Beşiktepe, Şengül; Yılmaz, Ayşen; Mutlu, Erhan; Ediger, Dilek(2005)
Bu çalışma Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de biyojeo-kimyasal ve fiziksel dönüşüm olaylarının açıklanmasına yönelik olarak düzenlenen ve altı hafta süren saha çalışmalarına ve Erdemli'de yapılan atmosfer ve deniz ölçümlerine dayanmaktadır. Bu proje 199O'lı yılların başından beri Karadeniz, Marmara Denizi ve Akdeniz'de çeşitli ulusal ve uluslar arası çalışmaların bilgi ve deneyimi üzerine kurulmuş olup bu çalışmaların devamı niteliğindedir. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalarda özellikl...
Construction process and techniques of traditional houses in taraklı/Sakarya: an introductory model for web-based gis applications
Özyer, Hafize Bilge; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Department of Building Science in Architecture (2008)
Historic towns and historic buildings are important witnesses of the past cultures and civilizations. Their sustainability and transfer to the next generations require continuous maintenance and repair interventions which should be compatible with their original construction techniques, details and materials. In order to define proper interventions to a historic building, it is necessary to understand how and from what it is built. Therefore, traditional construction materials, detailings and techniques sho...
Citation Formats
T. Oğuz, A. M. Latif, İ. H. Sur, and Ü. Ünlüata, “Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Batı Karadeniz alt projesi ve Orta Karadeniz alt projesi, Cilt I: Fiziksel oşinografi,” 1989. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRJek13PT0.