Özel eğitim öğrencilerine yönelik teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları kullanarak temel ve bilişsel kavramların öğretimi ve etkililiğinin araştırılması - ÖZTEK

Download
2015
Akıllı, Kaplan Göknur
Çağıltay, Kürşat
Çakır, Hasan
Karasu, Necdet

Suggestions

Effects of constructivist instruction on the achievement, attitude, science process skills and retention in science teaching methods II course
Önal, İlke; Aksu, Meral; Department of Educational Sciences (2008)
The purpose of this study was to examine the effects of constructivist instruction on the achievement, attitude towards science teaching, science process skills and retention of fourth grade preservice science teachers in Science Teaching Methods II course. Two groups (one experimental and one control) were assigned from Hacettepe University Faculty of Education Department of Science Education. Experimental group consisted of 53 preservice science teachers and the control group consisted of 50 preservice sc...
Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi
Polat Hopcan, Elif; Çağıltay, Kürşat (2018-12-01)
Çalışmanın amacı, özel öğrenme güçlüğü yaşayan ilköğretim 6-8. sınıf öğrencileri için geliştirilen ellekavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel mobil uygulamanın öğretmenler tarafından kullanım durumunun incelenmesidir. Araştırma kapsamında, öğretmenlerin bu uygulamayı kullanım durumlarını incelemek için öğretmene -öncesinde herhangi bir eğitim verilmeksizin- elle kavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel uygulama verilerek bunu öğrenciye uygulaması istenmiştir. Asıl uygulama öncesinde ...
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Disgrafi Yaşayan Öğrenciler İçin Geliştirilen Mobil Yazma Uygulaması Hakkındaki Görüşleri
Hopcan, Sinan; Tokel, Saniye Tuğba (2018-05-04)
Analyzing collective efficacy of preservice science teachers in science methods course
Atasoy, Volkan; Çakıroğlu, Jale; Department of Educational Sciences (2016)
This study was aimed to examine preservice teachers who work in the same group in terms of collective efficacy. The participants of this study were four preservice science teachers in third year of science teacher education program. This study was conducted in science methods course. In this course, the participants as a group were expected to prepare lesson plans according to newly learned science teaching methods during a semester. Interviews, observation, preservice teachers’ critique papers, lesson plan...
Design, development and evaluation of a tangible mobile application for students with specific learning disabilities
Polat Hopcan, Elif; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2017)
Tangible objects used with multi touch tablets have a potential to enrich learning experience of students with specific learning disabilities. Providing multi-sensory interaction, physical engagement, accessibility, and collaboration can open a new learning way for students with specific learning disabilities (SLD). It can be ensured by well-designed tangible applications undoubtedly. The main purpose of this study was to determine design principles of a tangible mobile application for students with SLD and...
Citation Formats
K. G. Akıllı, K. Çağıltay, H. Çakır, and N. Karasu, “Özel eğitim öğrencilerine yönelik teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları kullanarak temel ve bilişsel kavramların öğretimi ve etkililiğinin araştırılması - ÖZTEK,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVek16YzM.