Özel eğitim öğrencilerine yönelik teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları kullanarak temel ve bilişsel kavramların öğretimi ve etkililiğinin araştırılması - ÖZTEK

Download
2015
Çağıltay, Kürşat
Akıllı, Kaplan Göknur
Çakır, Hasan
Karasu, Necdet
Citation Formats
K. Çağıltay, K. G. Akıllı, H. Çakır, and N. Karasu, “Özel eğitim öğrencilerine yönelik teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları kullanarak temel ve bilişsel kavramların öğretimi ve etkililiğinin araştırılması - ÖZTEK,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVek16YzM.