Özel Eğitim Öğretmenlerinin Disgrafi Yaşayan Öğrenciler İçin Geliştirilen Mobil Yazma Uygulaması Hakkındaki Görüşleri

2018-05-04
Hopcan, Sinan
Tokel, Saniye Tuğba

Suggestions

Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi
Polat Hopcan, Elif; Çağıltay, Kürşat (2018-12-01)
Çalışmanın amacı, özel öğrenme güçlüğü yaşayan ilköğretim 6-8. sınıf öğrencileri için geliştirilen ellekavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel mobil uygulamanın öğretmenler tarafından kullanım durumunun incelenmesidir. Araştırma kapsamında, öğretmenlerin bu uygulamayı kullanım durumlarını incelemek için öğretmene -öncesinde herhangi bir eğitim verilmeksizin- elle kavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel uygulama verilerek bunu öğrenciye uygulaması istenmiştir. Asıl uygulama öncesinde ...
Özel eğitim öğrencilerine yönelik teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları kullanarak temel ve bilişsel kavramların öğretimi ve etkililiğinin araştırılması - ÖZTEK
Akıllı, Kaplan Göknur; Çağıltay, Kürşat; Çakır, Hasan; Karasu, Necdet(2015)
An Investigation of private middle school students’ common errors in the domain of area and perimeter and the relationship between their geometry self-efficacy beliefs and basic procedural and conceptual knowledge of area and perimeter
Orhan, Nagehan; Haser, Çiğdem; Işıksal Bostan, Mine; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2013)
The purposes of the present study were to investigate private middle school students’ procedural and conceptual knowledge in the domain of area and perimeter of geometric figures and to examine the most common errors in their knowledge. Private middle school students’ geometry self-efficacy throughout the grade levels was also investigated. The other specific interest of the study was to examine how students’ conceptual and procedural knowledge aspects of area and perimeter of geometric figures changed with...
Developing a school based professional development program for improving technological skills and andragogical knowledge of teachers in private night high schools
Aksoy, Afra Nur; Aksu, Meral; Department of Educational Sciences (2018)
To improve the effectiveness of teachers in Private Night High Schools (PNHS), the main purpose of this study was to make the teachers in a particular PNHS participate in a School Based Professional Development (SBPD) program for their needs in educational technologies and adult learning theory (andragogy). This was a case study including quantitative and qualitative data collected through Principles of Adult Learning Scale (PALS), Questionnaire of Educational Technologies (QEdTech), classroom observations,...
Özel Bir Okuldaki Öğrencilerin Vatandaşlık Bilgileri ve Vatandaşlık Kavramlarına Ait Algıları: Karşılaştırmalı Uluslararası Bir Bakış
Akar, Hanife (2016-12-01)
Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin vatandaşlık bilgisi ile demokrasi ve vatandaşlığa yönelik tutumları ile ilgili betimsel bir çerçeve oluşturulmak istenmiştir. Bu bağlamda, Ankara ilinde özel bir okuldaki öğrencilerin kavramsal bilgileri ve tutumları bir durum olarak incelenerek uluslararası karşılaştırmalı bir bakış oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmada IEA 1999 öğrenci anketi uyarlanarak 196 katılımcıdan veri toplanmıştır. Genel olarak, ortaokula giden Türk öğrencilerinin yasaların işlevlerini, serbe...
Citation Formats
S. Hopcan and S. T. Tokel, “Özel Eğitim Öğretmenlerinin Disgrafi Yaşayan Öğrenciler İçin Geliştirilen Mobil Yazma Uygulaması Hakkındaki Görüşleri,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74041.