Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi

Download
2004
Alemdaroğlu, Nafiz
Şahin, Turgay
Uysal, Hüseyin
Nacaklı, Yavuz
MİSAG-196 projesinin amacı; "Zorlanmış Salınım" tekniğini kullanarak, Yalpa salimim hareketi yaptırılan "jenerik bir savaş uçağı" modelinin yalpa eksenindeki dinamik kararlılık türevlerinin Ankara Rüzgar Tünelinde ölçülmesidir. Daha önce (MİSAG 131 projesi kapsamında) yunuslama (pitch) ekseninde zorlanmış salınım hareketi yaptırılan bu modele MİSAG 196 projesi kapsamında yalpa (roll) ekseninde salınım yaptırılmış, ve söz konusu modelin yalpa eksenindeki statik ve dinamik kararlılık türevleri ölçülerek bulunmuştur. "Zorlanmış Salınım" tekniğinde, belli bir hücum açısına getirilen aerodinamik rügar tüneli modeline küçük genlik ve frekanslarda salınım hareketi yaptırılır ve bu hareket sırasında modele etkiyen aerodinamik kuvvet ve momentler model içine yerleştirilen beş bileşenli bir iç balans vasıtası ile ölçülür. Bu sayede uçak modeline etkiyen dinamik kararlılık türevleri bulunur. Bu projedeki çalışmalar, daha önce aynı konuda başlatılan çalışmaların bir devamı olduğundan deney düzeneğinin ve veri toplama sisteminin entegre edilmiş halde çalışırlığı daha önceki rapor sonuçlarından ve basan ile sonuçlandırılan MÎSAG-131 projesinin sonuç raporundan anlaşılmaktadır. Bu proje kapsamında öncelikle deney düzeneği yalpa ekseninde salınım yapar hale getirilmiştir. Daha sonra deney düzeneğinin düzgün çalışması sağlanmış ve ölçüm sistemlerinin kalibrasyonu yapılmış, ardından sistematik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapılan ölçümler daha önce Torino Politeknik Üniversitesinde aynı model kullanılarak yapılan deney sonuçları ile karşılaştırılmış ve ART de elde edilen sonuçlarla büyük bir uyum içinde oldukları gözlenmiştir. Bu proje kapsamında elde deney sonuçlan iki ayrı uluslararası bildiri ile yayınlanmıştır. Aynca bu proje ile ART'ye iç balans kullanımı ve bu balans ile zamana bağlı aerodinamik ölçüm teknikleri de kazandırılmıştır.

Suggestions

Orta Karadeniz'de Yaylacılık
Pişkin, Evangelia; Köksal, Serhat; Süer, Selin(2018-12-31)
Bu projenin genel amacı; Orta Karadeniz Bölgesi’nde yaylacılığın tarihini, hem geleneksel zooarkeolojik yöntemleri hem de son yıllarda arkeolojide kullanımı artan bir analitik yöntem olan izotop analizi metodunu kullanarak araştırmaktır. Böylece tarihsel süreç içerisinde bu alanlarda yaylacılığın gerçekten ne zaman yapılmaya başlandığına ve yaylacılığın nasıl yapıldığına ilişkin sorular cevaplanmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda; bu proje Türkiye’de arkeoloji alanındaki izotop analizlerinin kullanımının yayg...
Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sürdürülebilir İncilizceye Etkisi: Öğretim Elemanlarının Görüş Ve Düşüncelerini İnceleyen Bir Durum Çalışması
Gürbüz, Tarkan(2011-06-30)
Bu projenin temel amacı; öğretim elemanlarının yaşadığımız bu değişim ve dönüşüm sürecinde bilişim teknolojilerinin sürdürülebilir ingilizce üzerindeki etkileri hakkında görüş ve düşüncelerini ortaya çıkarmak ve bu yolla ingilizce öğrenme ve öğretmede yeni yaklaşım ve yönelimlerin kullanılarak etkili, kaliteli ve ingilizce öğretmen eğitimi sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Proje kapsamında öğretim elemanlarinin görüş ve önerilerinin nicel araştırma yöntemleri ile derlenerek incelenip gerekli an...
Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi
Birinci, Uğur Abdullah; Güdül, Halime; Aydın, İsmail; Demirkır, Cenk; Çolakoğlu, Gürsel; Çolak, Semra(2017)
Bu projenin amacı; ahşap levha ürünlerinin üretiminde formaldehit içerikli tutkallaryerine, bağlayıcı olarak izolasyon malzemesi olarak bilinen polistren (strafor) kullanımı ile formaldehit içermeyen, dayanıklılığı yüksek ve iyi bir yalıtım özelliğine sahip yeni bir ahşap kompozit malzeme üretmektir. Çalışmada ağaç türleri olarak, kontrplak ve yongalevha endüstrisinde yaygın olarak kullanılan Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky), Melez Kavak (Populus deltoides I-77/51 klonu), Sakallı Kızılağaç (Alnus gluti...
Antalya Traverten Zeminlerinin Ve Falezlerinin Jeolojik/jeoteknik Karakterizasyonunun Yapılması Ve Stabilite Problemlerinin Sayısal Modelleme İle İncelenmesi
Akgün, Haluk(2009-12-31)
Bu projenin amacı; Antalya traverten zeminlerinin jeoteknik parametrelerini arazi ve laboratuvar çalışmalarıyla belirlemek, kaya kütleleri davranışlarını incelemek, elde edilecek jeoteknik parametrelerin kullanıldığı sayısal modellemeler yardımı ile bu bilgileri doğrulamak, elde edilen bilgilerden oluşacak bir veri tabanı oluşturarak bölgede hızla devam eden yapılaşma için uygun yer seçimi/karstik zemin iyileştirme önerileri sunmak ve falezlerin şev duraylılığını incelemektir. Bu proje ile, Antalya Büyükşeh...
Wellness and its correlates among university students : relationship status, gender, place of residence and GPA
Sarı, Tuğba; Güneri, Oya Yerin; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study was to investigate the relationship among wellness, relationship status, gender, place of residence, and GPA among university prep-school students. The study was carried out on a sample of 506 prep-school students from Baskent University. The students were asked to fill out Wellness Inventory and the demographic data sheet. In order to investigate the differences between wellness sub-scales̕ scores (Relational Self, Social Interest and Empathy, Self Consistency, Mastery Orientation...
Citation Formats
N. Alemdaroğlu, T. Şahin, H. Uysal, and Y. Nacaklı, “Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi,” 2004. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRjM056Yz0.