Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi

Download
2004
Alemdaroğlu, Nafiz
Şahin, Turgay
Uysal, Hüseyin
Nacaklı, Yavuz
MİSAG-196 projesinin amacı; "Zorlanmış Salınım" tekniğini kullanarak, Yalpa salimim hareketi yaptırılan "jenerik bir savaş uçağı" modelinin yalpa eksenindeki dinamik kararlılık türevlerinin Ankara Rüzgar Tünelinde ölçülmesidir. Daha önce (MİSAG 131 projesi kapsamında) yunuslama (pitch) ekseninde zorlanmış salınım hareketi yaptırılan bu modele MİSAG 196 projesi kapsamında yalpa (roll) ekseninde salınım yaptırılmış, ve söz konusu modelin yalpa eksenindeki statik ve dinamik kararlılık türevleri ölçülerek bulunmuştur. "Zorlanmış Salınım" tekniğinde, belli bir hücum açısına getirilen aerodinamik rügar tüneli modeline küçük genlik ve frekanslarda salınım hareketi yaptırılır ve bu hareket sırasında modele etkiyen aerodinamik kuvvet ve momentler model içine yerleştirilen beş bileşenli bir iç balans vasıtası ile ölçülür. Bu sayede uçak modeline etkiyen dinamik kararlılık türevleri bulunur. Bu projedeki çalışmalar, daha önce aynı konuda başlatılan çalışmaların bir devamı olduğundan deney düzeneğinin ve veri toplama sisteminin entegre edilmiş halde çalışırlığı daha önceki rapor sonuçlarından ve basan ile sonuçlandırılan MÎSAG-131 projesinin sonuç raporundan anlaşılmaktadır. Bu proje kapsamında öncelikle deney düzeneği yalpa ekseninde salınım yapar hale getirilmiştir. Daha sonra deney düzeneğinin düzgün çalışması sağlanmış ve ölçüm sistemlerinin kalibrasyonu yapılmış, ardından sistematik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapılan ölçümler daha önce Torino Politeknik Üniversitesinde aynı model kullanılarak yapılan deney sonuçları ile karşılaştırılmış ve ART de elde edilen sonuçlarla büyük bir uyum içinde oldukları gözlenmiştir. Bu proje kapsamında elde deney sonuçlan iki ayrı uluslararası bildiri ile yayınlanmıştır. Aynca bu proje ile ART'ye iç balans kullanımı ve bu balans ile zamana bağlı aerodinamik ölçüm teknikleri de kazandırılmıştır.
Citation Formats
N. Alemdaroğlu, T. Şahin, H. Uysal, and Y. Nacaklı, “Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi,” 2004. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRjM056Yz0.