Selülaz reaktörlerinde süreç veriminin arttırılması

Download
1997
Bakır, Ufuk
Hamamcı, Haluk
Erarslan, Altan
Bilen, Jülide
Bu araştırmanın amacı selülaz reaktörlerinde süreç verimini artırmak amacı ile selülaz enzim kompleksini bisimidoesterler grubundan çapraz bağlayıcılar kullanarak çapraz bağlayarak ısıl dayanıklılığını artırmak ve çapraz bağlanmış enzim sisteminin ısıl inaktivasyonunu doğal enzimin ısıl inaktivasyonu ile karşılaştırarak incelemekti. Selülaz, selülozu önce oligosakkaritlere ve en sonunda da glikoza parçalayan, üç farklı bileşene sahip kompleks bir enzim sistemidir. Bu bileşenler endoglukanaz (EC 3.2.1.4), sellobiohidrolaz (EC 3.2.1.91) ve p-glukosidaz (EC 3.2.1.21) olarak adlandırılır. Selülaz enzimleri Aspergillus, Fusarium ve Trichoderma gibi mikroorganizmalar tarafından üretilirler. Araştırmada Trichoderma reseei selülazı ve çapraz bağlayıcı olarakta bisimidoester grubundan değişik çapraz bağlama boylarına sahip üç değişik çapraz bağlayıcı (dimetil suberimidat (DMS), dimetil adipimidat (DMA) ve dimetil-3,3'-dithiobispropionimidat (DTBP)) kullanıldı. Serbest amino gruplarını birbirine bağlayan bisimidoesterlerin çapraz bağlayıcı olarak seçilmesinin nedeni, selülazlann aktif bölgelerinde katalitik fonksiyonu olan ve amino grubu içeren bazik amino asitlerden bulunmamasıdır. DMS ile çapraz bağlama hem selülaz kompleksi hem de bileşenlerinin aktivitelerini hemen hemen hiç düşürmedi. Öte yanda DMA ve DTBP enzimlerin aktivitelerinde % 10-15 civarında düşüşlere yol açtı. Bu sonuçlar da DMS'in boyunun (l lA) molekülleri çapraz bağlamaya daha uygun olduğunu gösterdi. Selülaz kompleksinin ısıl dayanıklılığım DMA azaltırken, en olumlu etki DMS ile alındı. DMS ile çapraz bağlama sonucu olan bu olumlu etki en çok P-glukosidaz enziminde % 1-5 arasında görüldü. Ancak ısıl dayanıklılıktaki artış miktarı endüstriyel kullanımda verimi artırabilecek ölçüde büyük değildi.
Citation Formats
U. Bakır, H. Hamamcı, A. Erarslan, and J. Bilen, “Selülaz reaktörlerinde süreç veriminin arttırılması,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRNU1URT0.