Selülaz reaktörlerinde süreç veriminin arttırılması

Download
1997
Bakır, Ufuk
Hamamcı, Haluk
Erarslan, Altan
Bilen, Jülide
Bu araştırmanın amacı selülaz reaktörlerinde süreç verimini artırmak amacı ile selülaz enzim kompleksini bisimidoesterler grubundan çapraz bağlayıcılar kullanarak çapraz bağlayarak ısıl dayanıklılığını artırmak ve çapraz bağlanmış enzim sisteminin ısıl inaktivasyonunu doğal enzimin ısıl inaktivasyonu ile karşılaştırarak incelemekti. Selülaz, selülozu önce oligosakkaritlere ve en sonunda da glikoza parçalayan, üç farklı bileşene sahip kompleks bir enzim sistemidir. Bu bileşenler endoglukanaz (EC 3.2.1.4), sellobiohidrolaz (EC 3.2.1.91) ve p-glukosidaz (EC 3.2.1.21) olarak adlandırılır. Selülaz enzimleri Aspergillus, Fusarium ve Trichoderma gibi mikroorganizmalar tarafından üretilirler. Araştırmada Trichoderma reseei selülazı ve çapraz bağlayıcı olarakta bisimidoester grubundan değişik çapraz bağlama boylarına sahip üç değişik çapraz bağlayıcı (dimetil suberimidat (DMS), dimetil adipimidat (DMA) ve dimetil-3,3'-dithiobispropionimidat (DTBP)) kullanıldı. Serbest amino gruplarını birbirine bağlayan bisimidoesterlerin çapraz bağlayıcı olarak seçilmesinin nedeni, selülazlann aktif bölgelerinde katalitik fonksiyonu olan ve amino grubu içeren bazik amino asitlerden bulunmamasıdır. DMS ile çapraz bağlama hem selülaz kompleksi hem de bileşenlerinin aktivitelerini hemen hemen hiç düşürmedi. Öte yanda DMA ve DTBP enzimlerin aktivitelerinde % 10-15 civarında düşüşlere yol açtı. Bu sonuçlar da DMS'in boyunun (l lA) molekülleri çapraz bağlamaya daha uygun olduğunu gösterdi. Selülaz kompleksinin ısıl dayanıklılığım DMA azaltırken, en olumlu etki DMS ile alındı. DMS ile çapraz bağlama sonucu olan bu olumlu etki en çok P-glukosidaz enziminde % 1-5 arasında görüldü. Ancak ısıl dayanıklılıktaki artış miktarı endüstriyel kullanımda verimi artırabilecek ölçüde büyük değildi.

Suggestions

Solvent recovery from photolithography waste using cellulose ultrafiltration membranes
Savaş Alkan, Aygen; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Department of Chemical Engineering (2021-8)
Cellulose flat sheet ultrafiltration membranes were fabricated for the investigation of their separation performance in Organic Solvent Ultrafiltration (OSU) applications and for the solvent recovery from photolithography wastes. Firstly, cellulose acetate membranes were produced and then, these were converted into cellulose membranes via alkaline hydrolysis. The membranes were cast from polymer solutions containing cellulose acetate as polymer with 20-30% concentration range, dimethyl sulfoxide (DMSO) as s...
Soda Sanayii Atık Çamuruyla Düşük Enerjili Çimento Üretilmesi
Mahyar, Mahdi; Tokyay, Mustafa; Uçal, Ozan Gültekin; Yaman, İsmail Özgür(2016)
Bu araştırma projesinde soda atık çamurunun (1) portland çimentosunda katkı, (2) portland çimentosu klinkeri üretiminde ham madde bileşeni olarak kullanılma olanağı ve (3) soda atık çamuru kullanılarak alinit çimentosu sentezi ve alinit çimentosunun özelliklerinin optimizasyonu üzerine çalışılmıştır. İlk iki bölümde soda atık çamurunun, içerdiği yüksek miktarda klor nedeniyle, çok az miktarlarda kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bu miktarlarda kullanıldığında, gerek çimento gerekse klinker özelliklerinde...
Üstüniletken seramik oksitlerin üretimi ve karakterizasyonu
Güngören, Tufan; Özenbaş, Ahmet Macit; Tan, Cengiz; Çam, İbrahim(1995)
Projede üstüniletken özellik gösteren sistemlerden Y-esaslı seramik oksit bileşiklerinde kalsinasyon sıcaklığı, presleme basıncı, sinterleme sıcaklığı, soğuma hızı, katkı ilavesi (titanyum ve nikel) gibi üretim parametrelerinin üstüniletken fazın oluşumu üzerindeki etkileri çalışılmıştır. Ti katkılı numunelerin kritik dönüşüm sıcaklığında fazla bir değişim olmamasına karşın, nikel ilavesi dönüşüm sıcaklığını düşürmüştür. Çalışmada ayrıca üstüniletken seramik oksit sistemler kalın film ve ince film halinde e...
Magnezyum Oksiklorür ve Oksisülfat Çimentolu Harç Yapımında Atık ve Katkı Malzemeleri Kullanımı
Erdoğan, Sinan Turhan; Canbek, Oğulcan(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı magnezyum oksiklorür ve magnezyum oksisisülfat (Sorel çimentoları) bağlayıcıları üretmek, üretimlerinde hammadde olarak endüstriyel atıklar kullanarak maliyet azaltmaya, ve oluşan tepkime ürünlerinin dayanıklılıklarını artırmaya çalışmaktır. Sorel çimentolu sistemler ilk yapıldıkları 1850 ve 1860’lı yıllardan beri yapı malzemesinden biyomalzemeye kadar çeşitli uygulamalar için önerilmiş, çabuk katılaşması, yüksek erken dayanım ve yüksek elastik modül gibi üstün mekanik özelikleri, esteti...
Silikotungstik asit esaslı Katalizörler ile Gliserolün Eterifikasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız heteropoli asitlerden olan silikotungstik asit katalizörünün saf ve mezo gözenekli SAPO-34 katalizörü üzerine emdirilerek aktivitelerinin gliserolün isobuten ile eterifikasyon reaksiyonunda test etmektir. Gliserol biyodizel üretiminin önemli bir yan ürünüdür ve gliserolün değerli kimyasallara ya da yakıt alternatiflerine dönüştürülmesi biyodizel üretim prosesinin ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahiptir. Gliserolün isobuten ile reaksiyonu sonucunda oluşacak eterlerin üst...
Citation Formats
U. Bakır, H. Hamamcı, A. Erarslan, and J. Bilen, “Selülaz reaktörlerinde süreç veriminin arttırılması,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRNU1URT0.