Silikotungstik asit esaslı Katalizörler ile Gliserolün Eterifikasyonu

2014-12-31
Bu çalışmadaki amacımız heteropoli asitlerden olan silikotungstik asit katalizörünün saf ve mezo gözenekli SAPO-34 katalizörü üzerine emdirilerek aktivitelerinin gliserolün isobuten ile eterifikasyon reaksiyonunda test etmektir. Gliserol biyodizel üretiminin önemli bir yan ürünüdür ve gliserolün değerli kimyasallara ya da yakıt alternatiflerine dönüştürülmesi biyodizel üretim prosesinin ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahiptir. Gliserolün isobuten ile reaksiyonu sonucunda oluşacak eterlerin üstün dizel yakıtı özellikleri taşıdığı bilinmektedir. Hazırlanan bu katalizörlerin aktivitesi ve ürün seçiciliği de reaksiyon sistemlerimizde denenmesiyle belirlenecektir. Heteropoliasitler katı asit katalizör olarak çok iyi özelliklere sahip olmalarının yanında çok düşük olan yüzey alanı ve polar çözücüler içerisindeki yüksek çözünürlüğü katalitik performansını sınırlandırmaktadır. Bu nedenle Heteropoliasitler yüksek yüzey alanına sahip ve geniş gözenekleri olan fakat saf halde katalitik aktiviteleri düşük olan Mezogözenekli SAPO-34 katalizörü üzerine emdirilerek yüzey alanı ve katalizörün reaktanla etkileşimi artırılarak kullanılması planlanmaktadır.
Citation Formats
N. A. Sezgi, “Silikotungstik asit esaslı Katalizörler ile Gliserolün Eterifikasyonu,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59141.