Hide/Show Apps

Üstüniletken seramik oksitlerin üretimi ve karakterizasyonu

Projede üstüniletken özellik gösteren sistemlerden Y-esaslı seramik oksit bileşiklerinde kalsinasyon sıcaklığı, presleme basıncı, sinterleme sıcaklığı, soğuma hızı, katkı ilavesi (titanyum ve nikel) gibi üretim parametrelerinin üstüniletken fazın oluşumu üzerindeki etkileri çalışılmıştır. Ti katkılı numunelerin kritik dönüşüm sıcaklığında fazla bir değişim olmamasına karşın, nikel ilavesi dönüşüm sıcaklığını düşürmüştür. Çalışmada ayrıca üstüniletken seramik oksit sistemler kalın film ve ince film halinde elde edilmişlerdir. Kalın filmler Y-Ba-Cu-0 ve Bi-Sr-Ca-Cu-O olmak üzere iki değişik üstüniletken sistemde çalışılmışlardır. Kalınlıkları 10-50 um arasında değişen bu filmler fırça ile değişik altlıklar (silisyum, kuvarz, $\alpha-Al_2O_3, ve Ca_3PO_4)_2$ üzerine sürülerek elde edilmiştir. Altlık ve film elemanlarının bütün denemelerde belli oranlarda tepkimeye girdiği gözlemlenmiştir. Y-Ba-Cu-0 üstüniletken ince filmler $YF_3, BaF_2$ ve Cu tozları kullanılarak dirençle buharlaştırma yöntemi ile elde edilmişlerdir. Bu işlem şurasında iki değişik kaplama yöntemi kulanılmıştır : karışık toz tekniği ve ardışık tabakasal kaplama tekniği. Altlık olarak polikristal $\alpha-Al_2O_3 ile MgO (100), LaAlO_3$ (100), ve $SrtiO_3$ (100) tek kristalleri kullanılmıştır. Çalışma süresince kaplama yöntemi, film kalınlığı, altlık tipi ve ısıl işlemin üstüniletken özellikler üzerindeki etkisi araştırılmıştır.