Titanya destekli nanoyapıların ve yüzeylerin yapısal ve elektronik özellikleri

Download
2010
Mete, Ersen
Çakmak, Mehmet
Ellialtıoğlu, Şinasi

Suggestions

Effects of titania particles on the behaviours of polylactide based composites
Can, Ulaş; Kaynak, Cevdet; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2018)
In the first part of this thesis, the main aim was to compare influences of various contents of the micron (200 nm) and nano (50 nm) sized titania (TiO2) particles especially on the mechanical performance of the polylactide (PLA) biopolymer. Micro and nano composites were prepared by twin-screw extruder melt mixing, while the specimens were shaped by compression molding. SEM analyses and mechanical tests revealed that due to the most uniform distribution in the matrix, the best improvements in the strength,...
Serya destekli rutenyum nanokümeleri: Sentezi, tanımlanması ve amonyak boranın hdirolizinden hidrojen üretiminde katalitik etkinliğinin incelenmesi
Özkar, Saim; Nalbant Esentürk, Emren; Kayran İşçi, Ceyhan; Yılmaz, Ayşen; Gökağaç Arslan, Gülsün(2016-12-31)
Seryum(IV) oksit (serya, CeO2) yüzeyine tutturulmuş rutenyum(0) nanokümeleri hazırlanacak, ileri analitik yöntemler kullanılarak tanımlanacak ve amonyak boranın hidrolizinden hidrojen üretiminde katalitik etkinliği incelenecektir. Seryum(IV) oksit yüzeyine tutturulmuş ruthenium(0) nanokümelerinin katalitik etkinliğine seryum iyonlarının da doğrudan veya elektronik indükleme ile katkı vermesi beklenmektedir. Böylece amonyak boranın hidrolizinden hidrojen üretimi için katalitik etkinliği yüksek ve uzun ömürl...
Dünya Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Finans Ve Emtia Piyasalarına Etkisi.
Soytaş, Uğur(2010-12-31)
Dünya petrol fiyatlarındaki değişimlerin farklı makroekonomik ve finansal değişkenlere etkileri literatürde oldukça fazla yer bulmuştur. Özellikle petrol fiyatlarındaki artışların krizleri tetikleyebileceği varsayımı ile pek çok ampirik çalışma yapılmıştır. Son yıllardaki gelişmeler, dünya petrol piyasalarının bir başka yüzünü de ortaya koymaktadır. Emtia piyasaları alternatif yatırım alanları haline gelmiş ve spekülatif hareketlere açılmıştır. Böylece, finansal piyasaları yönlendiren dinamikler, başta petr...
Banya Başı Camii Etrafında Geliştirilen Algılar Ve Pratikler.
Strasser, Sabıne(2010-12-31)
Investigation of the change in sixth grade students’ problem solving abilities, attitude towards problem solving and attitude toward mathematics after mathematics instruction based on polya’s problem solving steps
Yıldız, Veysel; Işıksal Bostan, Mine; Department of Educational Sciences (2008)
Teaching mathematics is now gaining more importance, as the new elementary mathematics school curriculum has been adapted to Turkish Educational System. One of the main goals of the curriculum reform is to increase elementary school students’ problem solving abilities in mathematics (Koç, Işıksal & Bulut; 2007). In this study, the aim is to investigate the change in sixth grade students’ problem solving abilities, attitude towards problem solving and attitude toward mathematics after mathematics instruction...
Citation Formats
E. Mete, M. Çakmak, and Ş. Ellialtıoğlu, “Titanya destekli nanoyapıların ve yüzeylerin yapısal ve elektronik özellikleri,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBNE9ERXg.