Metalik Alaşımların Ve Metal Matris Nanokompozitlerin Mikrodalga İle Sinterelenmesi

2010-12-31
Kapsam/Yöntem/Beklenilen Bulgu Projenin başlama tarihinden itibaren geçen süreçte, toz metalurjik numunelerin mikrodalga sinterleme süreci için gereken metalik tozlar temin edilmiş, toz hazırlama ve sinterleme aşamalarında gerekli bilgi ve beceriyi kazanabilmek amacıyla ön deneyler yapılmıştır. Bu aşamalar sırasında, değişken sıkıştırma basıncı ve sinterleme sıcaklıklarında mikrodalga ve konvansiyonel sinterleme deneyleri yapılarak elde edilen peletlerin %yoğunlaşım, X-ışınları kırınımı faz analizi ve mikroyapısal karakterizasyonları gerçekleştirilmiştir. Yapılan ön deneyler sonucunda, her iki sinterleme yöntemiyle de metalik alaşımların başarıyla üretilebildiği gözlenmiştir. Ancak, %yoğunlaşım-sıkıştırma basıncı ve %yoğunlaşım-sinterleme sıcaklığı davranışları incelendiğinde, her iki yöntemle de üretilen numunelerin oldukça düşük %yoğunlaşım değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Toz metalurjik numunelerin özellikleri, önemli ölçüde sinterlenmiş halde sahip oldukları gözenek yüzdesi ve gözenek morfolojisi ile kontrol edildiğinden, sinterleme parametrelerinin her iki yöntem için en iyi yoğunlaşım değerlerini verecek şekilde optimize edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, ilerleyen deneylerde toz hazırlama evresinde sinterlenmeye yardımcı olacak TiB2 tozunun Ni-Fe (Nikel-Demir) karışımına eklenmesi ve/veya daha yüksek sinterleme sıcaklıklarının kullanılması planlanmıştır. Bunun yanısıra, elementel Ni-Fe tozlarından hazırlanacak difüzyon çiftleri aracılığıyla, toz metalurjik alaşımların mikrodalga sinterlenme mekanizması difüzyon davranışlarıyla ilişkilendirilerek araştırılacaktır. Önerilen proje kapsamında mikrodalga sinterleme metodunun numunelerin manyetik ve mekanik özelliklerine etkisinin incelenmesinin yanı sıra, gerçekleştirilecek Ni-Fe difüzyon çiftleri deneyleri ile toz metalurjik alaşımların mikrodalga sinterlenme mekanizmasına dair kapsamlı bir bilgi birikimi oluşturulacağı ve çalışmanın bu yönüyle de özgün bir değer taşıyarak literatüre katkı yapacağı değerlendirilmektedir.

Suggestions

Elektromanyetik Dalga Soğrucu Yapısal Kompozitlerin Üretim Ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2008-12-31)
Kapsam Bu proje kapsamında elektromanyetik dalga soğurma özelliklerine ve aynı anda yapısal olarak işlev görebilecek mekanik özelliklere sahip kompozit malzemelerin üretilmesi ve karakterizasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu malzemeler “polimer matris kompozit malzemeler” sınıfına dahil olacağından mukavemet ve hafifliği aynı anda sağlayacaktır. Geliştirilmeye çalışılan kompozit malzemeler elektromanyetik haberleşmenin yoğun olarak kullanıldığı havacılık ve denizcilik uygulamaları...
Fotovoltaik Güneş Gözelerinin Üretimine Yönelik Pirit Nanokristal Sentezi ve Karakterizasyonu
Volkan, Mürvet; Kalay, Yunus Eren(2015-12-31)
Başvurusu yapılan bu araştırma teklifinin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mikro ve Nano Teknolojiler Programı ve Kimya Bölümleri’nde ortaklaşa yürütülmek üzere, fotovoltaik uygulamalarda kullanılmak üzere pirit nanokristallerinden güneş gözelerinin üretilmesini ve detaylı içyapı karakterizasyonunu içermektedir. DAP kapsamında, sunulan disiplinlerarası proje teklifi ile, geleneksel PV hücre malzemelerinin yerini alabilecek nanokristal pirit malzemesinin üretilmesi ve g...
Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Örek, Ak Yeşim; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Yılmaz, Mesut; Özhan, Koray; Karahan, Arzu(2018)
Proje kapsamında Erdemli açıklarındaki transekt borunca 3 istasyonda ve bölgedeki bazınehirlerde 2016 Agustos?undan itibaren en az 1 yıl boyunca aylık örneklemeler yapılmıs,ayrıca laboratuvarda çesitli zooplankton türleri ile birçok deney gerçeklestirilmistir.Türkiye?de ilk defa yapılan ölçümlerle, deniz suyunda 4.33-16.92 ug/L aralıgında degistigigörülen BPA kirleticisi, nehir sularında göreceli olarak biraz daha yüksek olarak, 4.14-29.92ug/L aralıgında ölçülmüstür.Çalısılan 3 istasyondan Nansen siseleri i...
Design and Optimization of Nanoantennas for Nano-Optical Applications
Işıklar, Göktuğ; Ergül, Özgür Salih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2020-9)
In this study, design and simulation of plasmonic nanoantenna structures to obtain high power enhancement capabilities at optical frequencies, as well as utilization of nanoantennas for imaging and sensing applications are presented. Plasmonic characteristics of nanoantennas, which depend on many parameters, such as material, frequency, geometry, and size, are investigated in detail via computational analyses of various nanoantenna structures. Numerical solutions of electromagnetic problems are performe...
Citation Formats
A. F. Dericioğlu, “Metalik Alaşımların Ve Metal Matris Nanokompozitlerin Mikrodalga İle Sinterelenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59220.