Türkiye damarlı bitkileri Nomenklatürel veri tabanı

Download
1999
Babaç, Tekin
Doğan, Musa
Güner, Adil
Bu projede Türkiye Damarlı bitkilerine ilişkin bir nomenklatürel veri tabanı hazırlanmıştır. Bu amaçla Excell temelli kayıt girişinde Türkiye Florası'nda bulunan taksonlar, takson literatürü, sinonimler, tip örneğine ilişkin bilgiler ve kaynakların giriş} yapılmıştır.

Suggestions

Türkiye’de Yığma Binalar İçin Depremsel Risk Haritası Oluşturulması
Dilsiz, Abdullah; Türer, Ahmet (2005-05-18)
Türkiye Faunası Veritabanı
Kence, Aykut; Meriç, Nurettin; Yıldırım, Erol; Kefelioğlu, Haluk; Kasparek, Max; Kurtonur, Cengiz; Özkan, Beytullah; Ergen, Zeki; Tezcan, Sedar; Önder, Feyzi; Bilgin, Cemal Can; Kocataş, Ahmet; Kuru, Mustafa; Mater, Savaş; Güren, Dinçer; Kılıç, Yavuz; Albayrak, İrfan; Aktaç, Nihat; Bayram, Abdullah; Kaya, Murat; Karsavuran, Yusuf; Baran, İbrahim; Özbek, Hikmet; Özkan, Muhlis(2000)
Bu projeyle, Türkiye'nin hayvanları üzerindeki münferit ve dağınık çalışmaların uzmanlarca derlenerek, Türkiye Faunası'nın güncel, kapsamlı ve bilgisayar destekli bir veritabanı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla xBase temelli kayıt girişi,veri düzeltme,güncelleştirme ve sorgulama işlevlerine sahip bir veritabanı programı geliştirilmiş, 12 üniversiteden herbiri kendi konularında uzman 24 öğretim üyesi gözetiminde veriler derlenmiştir. Tür (species) ve alttür(subspecies) düzeyindeki taksonlar temel kayıt...
A critical review of the debates on the constitution of citizenship in Turkey
Esendemir, Şerif; Yeğen, Mesut; Department of Sociology (2003)
This study attempts to give a critical review of the debates on how the citizenship constructed in Turkey. While doing this the late Ottoman period and the republican era have been examined. It has been observed that the concept of Turkish citizenship started to take its form in a traditional manner. But the evolution of the idea of constitutional citizenship took place in the early 1980s. It has also been found that the role of the state tradition has been strong throughout of history of Ottoman Empire as ...
Türkiye'deki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Projeler Bazında Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Ersoy, Melih; Poyraz, Ufuk(2015-12-31)
Bu çalışma, Türkiye genelinde, 2000-2013 yılları arasındaki kentsel dönüşüm proje bazlı verilerinin elde edilmesi sonucunda hem görgül olarak hem de kuramsal olarak kentsel dönüşüm alanında bilgi üretmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, öncelikli olarak Türkiye genelindeki projeler taranarak bir bilgi bankası oluşturulacak daha sonra burada çekilecek örneklerle konu derinlemesine incelenecektir.
Ramsey pricing in Turkish postal services
Özuğur, Özgür; Güven, Yusuf Çağlar; Department of Industrial Engineering (2003)
This study aims to provide an empirical investigation of Postal Services pricing in Turkey by way of computing Ramsey prices and examining the sensitivity of Ramsey prices to changes in demand and cost parameters. In this study, the Ramsey pricing problem is stated as maximizing a welfare function subject to the Post Office attaining a certain degree of profitability. The conditions necessary for the Post Office to be able to price efficiently have implications for Ramsey pricing. We estimate demand functio...
Citation Formats
T. Babaç, M. Doğan, and A. Güner, “Türkiye damarlı bitkileri Nomenklatürel veri tabanı,” 1999. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpRMU16TT0.