Türkiye Faunası Veritabanı

Download
2000
Kence, Aykut
Meriç, Nurettin
Yıldırım, Erol
Kefelioğlu, Haluk
Kasparek, Max
Kurtonur, Cengiz
Özkan, Beytullah
Ergen, Zeki
Tezcan, Sedar
Önder, Feyzi
Bilgin, Cemal Can
Kocataş, Ahmet
Kuru, Mustafa
Mater, Savaş
Güren, Dinçer
Kılıç, Yavuz
Albayrak, İrfan
Aktaç, Nihat
Bayram, Abdullah
Kaya, Murat
Karsavuran, Yusuf
Baran, İbrahim
Özbek, Hikmet
Özkan, Muhlis
Bu projeyle, Türkiye'nin hayvanları üzerindeki münferit ve dağınık çalışmaların uzmanlarca derlenerek, Türkiye Faunası'nın güncel, kapsamlı ve bilgisayar destekli bir veritabanı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla xBase temelli kayıt girişi,veri düzeltme,güncelleştirme ve sorgulama işlevlerine sahip bir veritabanı programı geliştirilmiş, 12 üniversiteden herbiri kendi konularında uzman 24 öğretim üyesi gözetiminde veriler derlenmiştir. Tür (species) ve alttür(subspecies) düzeyindeki taksonlar temel kayıt birimi olarak alınmış, bunların yanısıra bu alanda bilgi varsa (en sık kullanılan) sinonim(ler), Türkçe ve İngilizce (veya Almanca) adlar, terra typica, dünya ve Türkiye dağılımları, yaşam ortamları, zoocoğrafik kategori ve endemik olup olmadıkları, tarımsal önemi olan karasal omurgasızlar için konak tür(ler) ve konağın hangi kısmı veya organında (kök,yaprak, vb.) yaşadığı bilgileri, omurgalılar için IUCN tehlike sınıfları ve/ya tahmini populasyon büyüklükleri de veritabanına girilmiştir. Son haliyle Türkiye Faunası Veritabanı, ülkemizde bugüne kadar kaydedilen 1256 omurgalı (Vertebrata),28 Tunicata,17,235 omurgasız ve 82 Protozoa türü olmak üzere toplam18,601 hayvan türüne ait bilgi içermektedir. Böylece ilk defa Türkiye'nin faunistik zenginliği hakkında sağlıklı rakamlara ulaşmak mümkün olmuştur. Bu proje sonucunda Türkiye'de günümüze kadar fauna konusunda neler yapıldığı belirlenmiş, belli canlı grupları için yeterli eksiklikler tesbit edilmiş, böylece bundan sonraki fauna çalışmalarının yönlendirilmesine olarak sağlanmıştır. Ayrıca proje sayesinde sistematik zoologlar arasında Türkiye'nin bugüne kadar en kapsamlı ortak çalışması gerçekleşmiş; referans kitapları ve yazılım kitaplıkları oluşturulmuş; ve toplantılar, basılı yayınlar ve INTERNET aracılığıyla geniş bir kesime ulaşılmıştır.

Suggestions

Türk Populasyonunda Duygusal Ve Anlamsal Açıdan Normlanmış Resim Ve Türkçe Kelime Veri Tabanı Çalışması
Gökçay, Didem(2016)
Günümüzde pek çok metin çevrimiçi kullanıma açılmış durumdadır: gideceğiniz filmin özetinden, alacağınız cep telefonunun özelliklerine, yada seçtiğiniz emlaka ait olumlu/olumsuz müşteri değerlendirmelerine metin formatında Internet üzerinden ulaşılabilir. Ancak kelimelerin anlamsal (semantic) ilişkilerine ve bağlamına dair pek çok veri madenciliği çalışması yapılmakla birlikte, kelimelerin duygusal sınıflandırmasına dair çalışmalar henüz pek azdır. Özellikle Türkçede duygusal açıdan normlandırılmış bir kel...
Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu
Doğaç, Asuman(2004)
Mobil-Pazar uygulamaları pazarlaması yavaş ilerlemekte ve bu tür servislerin yayılması ekran koruyucusu, zil sesleri indirmek ya da son haberlere ulaşmak gibi basit bilgi-eğlence servisleri ile sınırlı kalmıştır. Bunun bazı sebebleri pazarlama ile ilgili olsa da gerçek etkileşimli Mobil-Pazar kullanıcı deneyimlerinin yayılması altında zorlu birtakım teknik sorunlar yatmaktadır. Bunların başında: 1. Uygun, tutarlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcı kontekstinin yer, servis teklifleri, diğer kullanıcılar ve o...
Yerel Voksel Ağları Ile Beyin Verisi Üzerinden Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi Ve Otomatik Olarak Tanınması
Öztekin, İlke; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Aksan, Emre; Velioğlu, Burak; Afrasiyabi, Arman; Alkan, Sarper(2015)
Yapay zeka konusunda çalışan araştırmacılar, insan zekasınından esinlenerek, insan zekasına benzeyen yapay sistemleri geliştirmeye çalışmaktadır. Temel amaç insan gibi düşünen, insan gibi öğrenen ve problem çözebilen makinalar yapabilmektir. Bu sistemlerle ilgili yazılım ve donanımları geliştirebilmek üzere birçok matematiksel yöntem ve algoritmalar geliştirilmiştir. Bu yöntemler sayesinde nesneleri algılama, tanıma, sınıflama ve öğrenme gibi önemli bilişsel süreçlerin matematiksel modelleri oluşturulmuştur...
Komplike objelerin belirsiz özellikleriyle simgelenmesi
Koyuncu, Murat; Yazıcı, Adnan(1995)
Geleneksel veritabanı sistemleri, anlamsal destekten yoksun oldukları halde bilgiye-dayah sistemler (knowledge-based systems), büyük miktardaki bilgilerin saklanması ve erişimi açısından yetersiz kalmaktadır. Bilgiye-dayah sistemler veritabanı sistemlerine anlamsal zenginlik verirken, veritabanı sistemleri de bilgiye dayalı sistemlere bilgilerin tutulması ve korunmasında büyük yarar sağlar. Bu iki sistemin bağlaştınlması sonucunda her iki sistemin fonksiyonelliğinin artacağı açıktır. Bu projenin asıl amacı ...
Tercüme kalıplarının makina öğrenmesi teknikleri ile tercüme örneklerinden öğrenilmesi
Çiçekli, İlyas(1999)
Bu proje kapsamında örneğe dayalı bilgisayar ile herhangi iki dil arasında tercüme yapabilen bir sistem geliştirdik. Bizim önerdiğimiz yöntemde iki dil arasındaki tercüme kalıpları verilen tercüme örneklerinden makina öğrenmesi teknikleri kullanılarak öğrenilir. Daha sonra bu öğrenilen tercüme kalıpları diğer metinlerin tercüme edilmesinde kullamlr. Bizim temel tercüme kalıplarını öğrenme algoritmamız verilen iki tercüme örneğindeki benzerliklerden ve farklılıklardan faydalanarak yeni tercüme kalıplarını öğ...
Citation Formats
A. Kence et al., “Türkiye Faunası Veritabanı,” 2000. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRjNE9BPT0.