Hide/Show Apps

Türkiye Faunası Veritabanı

Download
2000
Kence, Aykut
Meriç, Nurettin
Yıldırım, Erol
Kefelioğlu, Haluk
Kasparek, Max
Kurtonur, Cengiz
Özkan, Beytullah
Ergen, Zeki
Tezcan, Sedar
Önder, Feyzi
Bilgin, Cemal Can
Kocataş, Ahmet
Kuru, Mustafa
Mater, Savaş
Güren, Dinçer
Kılıç, Yavuz
Albayrak, İrfan
Aktaç, Nihat
Bayram, Abdullah
Kaya, Murat
Karsavuran, Yusuf
Baran, İbrahim
Özbek, Hikmet
Özkan, Muhlis
Bu projeyle, Türkiye'nin hayvanları üzerindeki münferit ve dağınık çalışmaların uzmanlarca derlenerek, Türkiye Faunası'nın güncel, kapsamlı ve bilgisayar destekli bir veritabanı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla xBase temelli kayıt girişi,veri düzeltme,güncelleştirme ve sorgulama işlevlerine sahip bir veritabanı programı geliştirilmiş, 12 üniversiteden herbiri kendi konularında uzman 24 öğretim üyesi gözetiminde veriler derlenmiştir. Tür (species) ve alttür(subspecies) düzeyindeki taksonlar temel kayıt birimi olarak alınmış, bunların yanısıra bu alanda bilgi varsa (en sık kullanılan) sinonim(ler), Türkçe ve İngilizce (veya Almanca) adlar, terra typica, dünya ve Türkiye dağılımları, yaşam ortamları, zoocoğrafik kategori ve endemik olup olmadıkları, tarımsal önemi olan karasal omurgasızlar için konak tür(ler) ve konağın hangi kısmı veya organında (kök,yaprak, vb.) yaşadığı bilgileri, omurgalılar için IUCN tehlike sınıfları ve/ya tahmini populasyon büyüklükleri de veritabanına girilmiştir. Son haliyle Türkiye Faunası Veritabanı, ülkemizde bugüne kadar kaydedilen 1256 omurgalı (Vertebrata),28 Tunicata,17,235 omurgasız ve 82 Protozoa türü olmak üzere toplam18,601 hayvan türüne ait bilgi içermektedir. Böylece ilk defa Türkiye'nin faunistik zenginliği hakkında sağlıklı rakamlara ulaşmak mümkün olmuştur. Bu proje sonucunda Türkiye'de günümüze kadar fauna konusunda neler yapıldığı belirlenmiş, belli canlı grupları için yeterli eksiklikler tesbit edilmiş, böylece bundan sonraki fauna çalışmalarının yönlendirilmesine olarak sağlanmıştır. Ayrıca proje sayesinde sistematik zoologlar arasında Türkiye'nin bugüne kadar en kapsamlı ortak çalışması gerçekleşmiş; referans kitapları ve yazılım kitaplıkları oluşturulmuş; ve toplantılar, basılı yayınlar ve INTERNET aracılığıyla geniş bir kesime ulaşılmıştır.