Hide/Show Apps

Bilişsel süreçlerin yapay sinir ağları ile modellenesi

1996
Halıcı, Uğur
Gülöksüz, Aslı
Talaslı, Umur
Bilişssel süreçlerin Yapay Sinir Ağları ile modellenmesini amaçlayan bu projede canlılardaki Çağrışımsal öğrenmenin iki temel çeşidi olan Koşullu Öğrenme ve Pekiştirimli Öğrenme süreçleri incelenmiştir. Koşullu öğrenmeyi modellemek üzere kullanılmakta olan Geri Döngülü Çağrışımsal Dipol (READ) devresi üzerinde öğrenmenin sönümünü modellemek üzere değişiklikler yapılarak devrenin birincil ve ikincil koşullandırma altında çalışması gözlenmiş, ayrıca birden fazla READ birimin birarada çalışması incelenmiştir. Pekiştirimli öğrenmenin modellenmesi amacıyla Rassal Sinir Ağları (RSA) kullanılmıştır. Tekli karar adımları ve zincirleme karar adımlan için pekiştirimli öğrenme stratejileri önerilmiştir. Ödül, ceza ve ödül beklentisinin göz önüne alındığı durumlar için öğrenme kuralları geliştirilerek öğrenmenin sönümü ve sistemin değişen çevre koşullarına uyumu incelenmiştir.