Flotasyonla şelitin kalsitten ayrılması

Download
1987
Doğan, Zeki
Özbayoğlu, Gülhan
Hiçyılmaz, Cahit

Suggestions

Havalandırma şebekelerinin analizi için kompüter programı ve Zonguldak havzası yeraltı ocaklarına uygulanması
Güney, Mehmet; Güyagüler, Tevfik(1975)
Denizaltı kömür damarlarının en emin ve rasyonal bir tarzda işletilmesi için gerekli işletme metodu
Ataman, Tacettin(1966)
Edige ultramafik kütlesi
Tankut, Ayla(1985)
Antalya Körfezi karasal çöküntüsünün neotektonik özellikleri, depremselliği ve daha önceki denizaltı çalışmaları ile karşılaştırılması
Koçyiğit, Ali; Akyol, Erol; Bozkurt, Erdin; Beyhan, Ali(1997)
Bu proje kapsamında Antalya havzasının karasal nitelikli kuzey kesiminin neotektonik özellikleri ve depremselliği incelenmiştir. Bölgesel ölçekli bu çalışma kuzeyde Eğirdir gölü ortalarından başlayıp güneyde Antalya kıyılarına değin süren yaklaşık 14.000 km2 lik bir alanda sürdürülmüştür. İnceleme alanında yenitektonik dönem, Tortoniyen sonundaki Aksu sıkışma fazını izeleyen kısa süreli (Messiniyen) bir geçiş döneminden sonra Pliyosen'de başlamıştır. Genel olarak genişleme türü bir tektonik rejimle temsil ...
Hatay grabeninin neotektonik evrimi ve ölü deniz fay kuşağı ilişkisi
Toprak, Vedat; Rojay, Fuat Bora; Heımann, Ariel(1998)
Hatay Grabeni, Doğu Anadolu ve Ölü Deniz fay kuşakları arasında yeralan ve neotektonik dönemde oluşan KKD-GGB batı yönlü bir yapıdır. Paylanma, volkanizma ve çökelim bu yapı içinde eşzamanlı olarak işlemiştir. Graben içinde yeralan faylar doğrultuları ve konumları gözönüne alınarak dört gruba ayrılmıştır. Bunlar 1) batı kenar fayları (Karasu fay kuşağı), 2) doğu kenar fayları, 3) güney kenar fayları ve 4) Anfakya-Samandağ faylarıdır. Morfolojik olarak belirgin bir çöküntü ile temsil edilen bu yapının doğu v...
Citation Formats
Z. Doğan, G. Özbayoğlu, and C. Hiçyılmaz, “Flotasyonla şelitin kalsitten ayrılması,” 1987. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNNU1qST0.