Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Asfaltitin termik santrallerde kullanımı sonucunda oluşan uçucu küllerin karakterizasyonu
Altun, Naci Emre; Atalay, Mustafa Ümit; Çetin, Mahir Can(2016-12-31)
Türkiye dünyada asfaltit rezervlerine sahip ülkelerden birisidir. Kömürden farklı bir yakıt olan asfaltit petrolün metamorfozu sonucu oluşmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgemizde yapılan yatırımla asfaltit termik bazlı elektri...
Püskürtülen İnce Kaplamaların Elastik Özelliklerinin Ve Çekme Dayanımlarının Belirlenmesi.
Öztürk, Hasan; Güner, Doğukan(2013-12-31)
İlk olarak 1980’li yılların sonlarında Kanada’da kullanılmaya başlanan Püskürtülen İnce Kaplama (PİK) ülkemizde daha yeni kabul görmeye ve kullanılmaya başlamıştır. Gelecekte madencilik sektöründe farklı alanlarda da kulla...
Sürdürülebilir Madencilik Türkiye Çerçeve Çalışması
Demirel, Nuray(2011-12-31)
Madencilik çevresel, ekonomik ve sosyal sınırlar içinde gerçekleştirildiğinde ülkelerin sosyal, endüstriyel ve ekonomik kalkınmasında çok büyük rol oynamaktadır. Madencilik alanında 2000'li yıllarda en çok tartışılan konu...
Geri Dolgu Malzemesi Olarak Kullanıma Yönelik Olarak Cevher Hazırlama Tesis Atıklarının Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Altun, Naci Emre; Çetin, Mahir Can(2018-12-31)
Günümüzde düşük tenörlü cevherlerin işletilmesi zorunluluğu birim konsantre ürün başına üretilen atık miktarını artırmaktadır. Cevher zenginleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atıklar çoğu zaman ‘‘yaş’’ formda berta...
FARKLI TİP KAYA NUMUNELERİNİN STATİK DEFORMABİLİTE DENEYLERİ SIRASINDA ÇATLAK GELİŞİMİNİN TERMAL KAMERA İLE İZLENMESİ
Karpuz, Celal; Erkayaoğlu, Mustafa; Alkan, Uğur(2018-12-31)
Bu proje kapsamında farklı özellikteki kaya örnekleri üzerinde statik deformabilite deneyleri sırasında deformasyon ölçümleri ile birlikte çatlak gelişimi de termal kamera ile izlenecektir. Ayrıca, farklı kaya örnekleri üz...
Arsenikli Mineral İçerikli Cevherlerden Altın Kazanımında Kavurma İşleminin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
Altun, Naci Emre; Çetin, Mahir Can; Büyüktanır, Karden; Atalay, Mustafa Ümit(2017-12-31)
Ülkemiz Avrupa’nın en büyük altın üreticisi konumundadır. Bu önemli konuma rağmen, ülkemizdeki altın içerekli cevherlerin büyük bir bölümü düşük tenörlü (<5 ppm Au), refrakter ve kompleks mineralojik yapıya sahip, yani alt...
Gaz Kramotografisi ile Yeraltı Kömür İşletmelerinde Kaya Gazı Karakterizasyonu
Demirel, Nuray; Karpuz, Celal; Tuncay, Deniz(2018-12-31)
Yeraltı madenlerinde metan birikmesi tüm dünyada iş sağlığı ve güvenliğini tehdit etmektedir. Kömür yataklarında ve çevreleyen kayaçlardaki metan miktarının tayini oluşabilecek gaz problemlerinin ciddiyetinin değerlendiril...
Kimyasal Ön Kondisyonlamanın Ufalama Sistemlerinde Mineral Serbestleşmesine ve Kırılma Moduna Olan Etkisi
Hoşten, Çetin; Camalan, Mahmut(2017-12-31)
Zenginleştirme proseslerinde boyut küçültmenin amacı cevher parçaları içindeki değerli ve değersiz (gang) mineralleri mümkün olduğunca birbirlerinden serbest hale getirmektir. Kırma ve özellikle de öğütme, enerji-yoğun ve...
DÖRTGEN KESİTLİ KAYA NUMUNELERİNİN ÇATLAK TOKLUĞU DAVRANIŞININ EĞILME YÜKLERI ALTINDA ARAŞTIRILMASI
Tutluoğlu, Levend; Özdoğan, Cansin; Alkan, Uğur(2016-12-31)
Proje kapsamında gerilme şiddet faktörü hesaplamalarında nümerik çözümlemeler için Dassault Systems’in ABAQUS isimli sonlu elemanlar analizi yazılımı kullanılacaktır. Araştırma projesi dâhilinde dörtgen kesitli numune geom...
Hidroksil İyonu ile Ön Muamelenin Refrakter Altın Cevherlerinden Siyanür Liçi ile Altın Kazanımına Etkisi
Atalay, Mustafa Ümit; Talan, Deniz; Büyüktanır, Karden; Altun, Naci Emre(2018-12-31)
Refrakter tipi altın cevherlerinden altın kazanımı, gerek içerdikleri altının ciddi ölçüde ince boyutta olması gerekse cevher mineralojisi ve beraberinde bulunduğu minerallerin ortaya çıkardığı zorluklardan dolayı, free mi...