Hide/Show Apps

Harmonik Hareket Mikrodalga Doppler Görüntüleme Yöntemi için Prototip Sistem Geliştirilmesi

2017
Gençer, Nevzat Güneri
Top, Barış Can
Tafreshı, Kamalı Azadeh
Harmonik Hareket Mikrodalga Doppler Görüntüleme (HHMDG), vücut dokularının elektriksel ve mekanik özelliklerini görüntülemeye yönelik yeni bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem, yakın zamanda, kanserli dokuların erken tanısı için ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümündeki araştırmacılar tarafından önerilmiştir. Bu projenin temel amacı 3 boyutta tarama yapabilen ve görüntü oluşturabilen bir HHMDG prototip sisteminin geliştirilmesi ve doku benzeri malzemeler üzerinde denenmesidir. Bu amaçla proje kapsamında fibroglandüler, yağ ve tümör dokularının mekanik ve elektriksel özelliklerini taklit eden farklı fantomlar geliştirilmiş ve karakterize edilmiştir. Fantom çalışmalarına paralel olarak, deneysel sistem tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Geliştirilen fantomlar mekanik olarak HMMDG yöntemi ile taranarak görüntüleri elde edilmiştir. HHMDG verisi hem standart test cihazlarıyla hem de yönteme özel geliştirilen almaç devresi kullanılarak alınmıştır. Proje kapsamında ayrıca düşük faz gürültülü sentezör tasarımı yapılmıştır. Yöntem için hızlı benzetim yöntemleri araştırılmış ve hassasiyet analizi için benzetimler yapılmıştır. HHMDG görüntülerinde 20 mm derinlikte 15 mm çaplı yüksek dielektrik ve elastik sabitine sahip tümör fantomları yağ doku fantomu içinde ayrıştırılabilmektedir. Titreşim frekansı yükseldikçe çözünürlüğün arttığı gözlenmiştir. Hassasiyetin artırılması için deneysel sistem kısıtları belirlenmiş ve sistemin iyileştirilmesi için olası çözümler sunulmuştur.