Kalbin Elektriksel Aktivitesinin 3 Boyutlu Transmembran Potansiyel Dağılımları Cinsinden Girişimsiz Olarak Görüntülenmesi

Download
2015
Vücut yüzeyi potansiyel (VYP) ölçümlerinden kalpteki elektriksel kaynakların kestirilmesine ters elektrokardiografi (EKG) problemi denir. Bu yöntem, ölümcül de olabilecek kalp hastalıklarının teşhisinde ve tedavi planlamasında hekimlere yol gösterme potansiyeline sahiptir. Ancak, bu problem kötü konumlanmış bir problemdir ve ölçümlerdeki az miktarda gürültü bile sınırsız çözümler bulunmasına yol açmaktadır. Bunun üstesinden gelebilmek için literatürde, başta Tikhonov düzenlileştirmesi olmak üzere çeşitli düzenlileştirme yöntemleri uygulanmıştır. Ancak uygulanan her yöntem farklı durumlarda test edilmiştir; henüz hangi yöntemin en iyi yöntem olduğu konusunda fikir birliği sağlanamamıştır. Son zamanlarda, üç boyutlu miyokart dokusunda da detaylı bilgi verebildiği için, transmembran potansiyelleri (TMP) cinsinden ters EKG çözümleri popülerleşmiştir. Ancak henüz bu alanda az sayıda çalışma vardır ve özellikle farklı kalp aritmilerinde farklı yöntemlerin nasıl performans sergileyeceği bilinmemektedir. Bu projede temel amaç, bu açığı kapatmak, farklı elektriksel dağılımlar için literatürdeki belli başlı yöntemlerle ters EKG problemini çözmektir. Bu projede, kapsamlı bir çalışmayla, önerilen yöntemlerin performansları aynı test verisiyle ve aynı kriterler kullanılarak objektif bir şekilde karşılaştırılabilmiştir. Ayrıca farklı aritmiler için TMP benzetimleri ve buna bağlı VYPler elde edildiği için, yöntemlerin bu farklı aritmiler karşısında nasıl bir performans sergilediği de araştırılmıştır. Öncelikle Aliev-Panfilov yöntemiyle farklı kalp aktiviteleri için TMP benzetimleri yapılmış, ardından ileri EKG problemi çözülerek bu dağılımlardan VYP dağılımları bulunmuştur. Bu dağılımlar ters EKG çözümlerinde kullanılmıştır. Uygulanan beş değişik ters EKG çözüm yönteminden her durumda en başarılı yöntemin Bayesian MAP olduğu gözlenmiştir. TTLS, LTTLS ve LSQR yöntemlerinin de uyarım noktalarını ve dalga önünü bulmakta çok kötü performans sergilemediği görülmüştür. Bu proje kapsamında iki ayrı dalda daha literatüre katkı sağlanmıştır. Bunlardan ilki, fiber yönelimlerinin TMP dağılımlarına etkilerinin incelenmesidir. Başka bir kalpten aktarılan fiber yönelimini kullanmanın izotropik varsayım kullanmaktan daha doğru sonuçlar verdiği gözlenmiştir. İkinci katkı da, TMP dağılımları cinsinden FEM yöntemi ile ileri problem çözümünün doğrulamasıdır. Uygun ağ sıklığına ulaşıldığında sayısal çözümün analitik çözüme yakınsadığı gösterilmiştir.

Suggestions

TERMOFOTOVOLTAİK ENERJİ HARMANLAMA SİSTEMLERİNDE YAKIN ALAN IŞINIM DENEYLERİ
Mengüç, Pınar Mustafa; Okutucu Özyurt, Hanife Tuba(2018)
Bu çalısmada, yakın alan ısınımını (YAI) incelemek ve siyah cisim ısımasının üzerinde ısıgeçisi elde edebilmek amacıyla, karakteristik uzunlugu ısıl ısıma dalgaboylarından dahaküçük olan, nanometrik bosluklu yapılar gelistirilmistir. Literatürde vakum ortamlarında yapılançalısmaların aksine, gerçek çalısma ortamında testler yapabilmek için birbirine bakanyüzeyleri nanometre mertebesinde vakum boslugu ile ayrılmıs yongalar tasarlanıp üretilmistir.Isımayı, elektriksel dönüsüme elverisli sekilde harmanlamak iç...
Dayanıklı geliş açısı kestirimi
Yardımcı, Yasemin(1995)
Bu projede sinyallerin gözlem bölgesine geliş açılarının kestirilmesi problemi üzerinde durulmuştur. Duyargaç dizileri vasıtasıyla elde edilen gözlemlerin farklı güvenirliğe sahip duyargaçlardan geldiği durumlarda duyargaçlar kalıntı hata karelerinin tersleri kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Bu şekilde ağırlıklan-dırmanın geliş açılarının kestirimlerinin daha sağlıklı olmasına yol açtığı sap-tanmıştır, ikinci olarak elde edilen örneklerin zamanda farkı kesinliklere sahip olması durumu incelenmiş, zamanda...
Comparison of ML and MAP parameter estimation techniques for the solution of inverse electrocardiography problem
Erenler, Taha; Serinağaoğlu Doğrusöz, Yeşim; Department of Electrical and Electronics Engineering (2018)
This study aims to determine the cardiac electrical activity from body surface potential measurements. This problem is called the inverse problem of electrocardiography. Reconstruction of the cardiac electrical activity from the body surface potential measurements is not an easy task, since this problem has an ill-posed nature due to attenuation and spatial smoothing inside the medium between the source and the measurement sites, meaning that even small errors in the mathematical model or noise in the measu...
Üstel Yakınsak Ve Sayısal Olarak Kararlı İki/İki- Buçuk Boyutlu Monokromatik Saçılma Ve Dalga Kılavuzu Modellerinin Kapsamının Genetik Algoritmalar Kullanılarak Genişletilmesi
Tuchkın, Alexandrovich Yury; Dikmen, Fatih; Ergül, Özgür Salih(2017)
Integral denklem temelli iki/iki-buçuk boyutlu monokromatik saçılma ve dalga kılavuzumodellemeleri için kullanılan momentler yöntemi ya da Nyström yöntemi gibi metotlarınyöntemlerin, saçıcı ya da kılavuza ait sınırın parametrik gösterilimine dair fonksiyonundüzgünlügü oranında yakınsadıkları bilinmektedir. Iki-buçuk boyutlu çözümler üç boyutta ifadeedilen sınırlardan birinin homojen olarak degistigi durumlara iliskindir (örnegin silindirik,toroidik geometriler). Üstel yakınsak çözümler, çözüm olarak önerile...
Türk dilinin elektriksel özellikleri
Yavus, Davras; Ergeneman, Cengiz(1977)
B.u çajışmada TUrk dilinin, anlaşılabilirlikle ilişkili olarak, elektriksel özellikleri incelenmektedir, Rasgele hecelerden oluşturul-muş dizilerle, anlaşılabilirlik deneyleri yapVI mı şti r, Ses işaretleri-nin süzgeçlenmesinin, tlirevlemmesinin, kırpılmasının anlaşılabilirliğe etkisi incelenmiştir, Bunlardan başka üç değişik türden gürültünün normal ses işaretlerine ve çeşitli işlemlerle değiştirilmiş ses işaret-lerine anlaşılabilirlik yönünden yaptığı etki incelenmiştir, Bulunan önemli sonuçlardan bazılar...
Citation Formats
G. Bedir and Y. Serinağaoğlu Doğrusöz, “Kalbin Elektriksel Aktivitesinin 3 Boyutlu Transmembran Potansiyel Dağılımları Cinsinden Girişimsiz Olarak Görüntülenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjM01USXk.