Yerel yönetimlere katılım ve yeni katılım biçimleri

Download
2005
Şengül, Tarık H.
Sönmez, Ümit
Pıckvance, Chris

Suggestions

Vatandaşların Belediye Hizmet Kalitesi Algısı ve Yerel Katılım İlişkisi: Nilüfer Belediyesi Örnek Olay İncelemesi
Temel, Can Eren; Yavuz, Nilay(2017)
Kamu hizmetlerinde kalite kavramı, günümüzde belediyeler açısından gittikçe önem kazanmaktadır. “Vatandaşın beklediği hizmet düzeyi ile algıladığı hizmet durumu arasındaki fark” olarak tanımlanan hizmet kalitesi, vatandaş memnuniyetini etkileyen başlıca unsurlar arasındadır. Bu doğrultuda, belediye hizmet kalitesini ölçmeye yönelik çalışmaların hem belediyelerce hem de akademisyenlerce daha sıklıkla yapıldığı görülmektedir. Bununla beraber, hizmet kalitesini etkileyen farklı unsurların yeterince incelenmedi...
An evaluation of Time for English 4, the 4th grade English course book for public schools
Özdemir, Fatma Esra; Enginarlar, Hüsnü; Department of English Language Teaching (2007)
The purpose of this study was to find out the how the fourth grade students in public schools and the fourth grade English teachers evaluated the English coursebook Time for English 4 in terms of purpose, approach, visual design, presentation of vocabulary and language, practice activities and exercises, supporting sources, and supporting materials. To fulfill this aim, a teacher questionnaire, a student questionnaire and a teacher interview was prepared by the researcher. The questionnaires were administer...
Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası
Arpacı, İbrahim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-8)
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler diğer sektörlerde olduğu gibi, hizmet sektöründe de inovasyonların önünü açmıştır. Hızlı değişen teknoloji, küresel rekabeti artırdığından büyüme, verimlilik, rekabetçilik, kârlılık ve en önemlisi hayatta kalabilmek için inovasyon yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk hükümetinin inovasyon politikasını anlamak için inovasyon sürecini, bu sürecin paydaşlarını, inovasyonun kaynaklarını, itici güçlerini ve önündeki engelleri tespit etmektir. Bu ...
Investigation on indigenous bacteria for individual BTEX degradation potentials and relative pathways used
Yavaş, Alper; İçgen, Bülent; Parlaktuna, Mahmut; Department of Biotechnology (2018)
Monoaromatic hydrocarbons including benzene, toluene, ethylbenzene and xylene collectively called as BTEX are found in the composition of crude oil and gasoline as an additive and thought to be the most serious contaminants of soil and groundwater. It is expected that indigenous bacteria isolated from petroleum hydrocarbon contaminated sites probably have degradation potential for the BTEX compounds. In this study, out of 22, 19 bacterial strains were selected as potential degraders for at least one of the ...
Integration of GIS techniques with tourism planning a case study: Bodrum Peninsula, Muğla, Turkey
Erkin, Eda; Usul, Nurunnisa; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2010)
Tourism is an important economic activity in our country as it is all around the world. It is also defined as an industry which is related to other economical sectors. Therefore, governments need to manage, develop and market the tourism facilities so that tourism industry can help economical growth effectively. Tourism planning means to manage large amount of data. Therefore, it is desirable to integrate Geographic Information Systems and also Remote Sensing to planning. The aim of the thesis is to define ...
Citation Formats
T. H. Şengül, Ü. Sönmez, and C. Pıckvance, “Yerel yönetimlere katılım ve yeni katılım biçimleri,” 2005. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RVNU9Uaz0.