Türkiye' de muhafazakar siyasetçi profili

Download
2009
Yeğen, Mesut
Şen, Mustafa
Ergun, Ayşa

Suggestions

Türkiyede Kadının Siyasete Katılma Sürecindeki Değişmeler
Ayata, Ayşe (1992-01-01)
Türkiye’nin diaspora oluşturma stratejisi: liberal özneler yaratmak
Bahçecik, Şerif Onur (null; 2018-10-10)
Uluslararası İlişkiler (Uİ) yazını, hükümet-dışı aktörleri (HDA) devletten bağımsız olan ulus-aşırı aktörler olarak tanımlamaktadır. HDA’lar sıklıkla devletlerin çıkarları ile çatışan aktörler olarak görülür. Bu çalışma, bu varsayımı eleştirel bir perspektiften sorgulayarak Türkiye’nin diaspora oluşturma stratejisine odaklanmaktadır. Türk hükümetleri, Batılı ülkelerde yaşayan Türkiyeli göçmen topluluklarla uzun yıllardır ilgilenmektedir. Başlarda resmi politikalar göçün ekonomik boyutunu vurgularken 1980’li...
Türkiye Ekonomisi için Kriz Sonrası Alternatif Uyum Stratejileri
Voyvoda, Ebru (2002-01-01)
The purpose of this paper is to investigate the fi scal policy alternatives on domestic debt management and public expenditures on education, cohort welfare, and growth for the Turkish economy. We exclusively focus on the increased burden of debt servicing on public funds for investments in human capital formation and the constraining effects of the size and nature of the debt service on the economy’s capability to generate investments in physical capital. We utilize a model of endogenous growth in the over...
Türkiye de Akdeniz Foku araştırmaları elde edilen sonuçlar ve türü yok oluşa götüren sorunlar
Gücü, Ali Cemal (null; 2015-04-15)
Transformation of secularism in Turkey: debating post-secularism under the AKP rule
Konuralp, Emrah; Ayata, Ayşe; Department of Political Science and Public Administration (2016)
Post-secularism literature has been developed to respond the need for resolving problem of pluralism in the Western societies by putting emphasis on inviting the religious to the public sphere. The main goal of this research is to transpose this literature to the analysis of Turkish experience which is an officially secular and predominantly Muslim context. Turkey under the rule of the Justice and Development Party (AKP) can be considered as an example of post-secularism. The AKP is seen as an evolution of ...
Citation Formats
M. Yeğen, M. Şen, and A. Ergun, “Türkiye’ de muhafazakar siyasetçi profili,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBek56VTE.