Türkiye de Akdeniz Foku araştırmaları elde edilen sonuçlar ve türü yok oluşa götüren sorunlar

2015-04-15

Suggestions

Türkiye de Biyoteknoloji Gen Mühendisliği Çalışmalarında Düzenleyici Kuralların belirlenmesi
(1999-01-01)
Türkiye de Çimento Üretiminin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi
Yener, Aysegul Petek(2012-09-13)
Karbon dioksit (CO2)iklim değişikliğineneden olan insan kaynaklıgazlar içerisinde çokönemli bir yer tutmaktadır.Dünyadaki antropojenik CO2emisyonlarının%5’i çimento üretiminden kaynaklanmaktadır. Gittikçe katılaşan çevre politikalarıve artançevre bilinci diğer üretim sektörleriniolduğu gibi çimento sektörünüde CO2emisyonlarınınkontrolüve azaltılmasıyönündeharekete geçirmiştir.2010 itibariyle yıllık 62.7 milyontonu aşan üretimiyle dünya liderlerinden biri olan Türkçimento sektörünün çevre...
Türkiye de Faşizm Gündelik Hayat ve Suç Ortaklığı
Erdoğan, Necmi (2016-04-09)
MTDNA based genetic diversity of native sheep breeds and Anatolian mouflon (Ovis Gmelini Anatolica)
Demirci, Sevgin; Togan, İnci Zehra; Department of Bioinformatics (2012)
In the present study, history of domestic sheep were investigated by mitochondrial DNA (mtDNA) based haplogroups (HPG) of 628 samples and mtDNA control region (CR) sequences of 240 samples from 13 Turkish sheep breeds which were located in the hearth of the first domestication center. Also, 30 Anatolian wild sheep (Ovis gmelinii anatolica) mtDNA CR sequences were obtained to contribute to the scenarios on initial domestication stages of sheep. Haplogroup compositions of breeds were identified with SSCP meth...
Türkiye' de yayılan karasinek toplumları arasında eşeysel izolasyon ve genetik farklılaşmalar üzerinde çalışmalar
Bozcuk, Nihat; Kence, Aykut; Yazgan, Şevki(1981-03-15)
Citation Formats
A. C. Gücü, “Türkiye de Akdeniz Foku araştırmaları elde edilen sonuçlar ve türü yok oluşa götüren sorunlar,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87136.