Pnömatik lastiklerin sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi

Download
1999
Ünlüsoy, Y. Samim
Tönük, Ergin
Korkmaz, Hakan
Otomobil lastiklerinin yan (viraj) kuvvet karakteristiklerini tasarım aşamasında belirlemek için ayrıntılı bir sonlu elemanlar modeli hazırlanmıştır. Kauçuk malzemenin doğrusal olmayan malzeme davranışı, lastiğin içinde bulunan karkas malzemesi, normal çalışma sırasında görülen büyük yer değiştirme ve gerinmelerle yerle lastik arasındaki sürtünmeli temas modellenmiştir. Modelden alınan sonuçların sınanması için tamburlu bir lastik deney düzeneği tasarlanmış ve kurulmuştur. İlk olarak statik bir lastik modeli hazırlanmış, elde edilen düşey yük-sehim ve temas alanı deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Sanki-statik yuvarlanan lastik modeliyle düşük hızlarda lastiğin viraj davranışı modellenmiştir. Lastik üzerine merkezkaç yük uygulanmasıyla hızın artmasının etkisi de modele katılmıştır. Bilgisayar modelinden alınan sonuçların deneysel sonuçlarla karşılaştırılması, sonlu elemanlar yönteminin lastiklerin yan kuvvet karakteristiklerinin tasarım aşamasında kestirilebilmesi için kullanılabileceğini, böylelikle prototip üretimi ve deneyler için harcanan zaman ve gayretin azaltılabileceğini göstermiştir.
Citation Formats
Y. S. Ünlüsoy, E. Tönük, and H. Korkmaz, “Pnömatik lastiklerin sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi,” 1999. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVMk9EZz0.