Hide/Show Apps

C++ derleyicisi kullanılarak iki boyutlu sıkıştırılabilen akışlar için bir euler çözücüsünün geliştirilmesi

1995
Aksel, Haluk M.
Ses altı, ses etrafı ve ses üstü tuzlardaki iki boyutlu sıkıştınlabilen akışkanlar için C++ bilgisayar dilinde etkileşimli bir Euler çözücüsü geliştirilmiştir. Bu yazılım daha önceden hesaplama ağı oluşturulmuş bir problem için çeşitli sınır şartlarının etkileşimli olarak uygulanabilmesine imkan tanımıştır. Çözüm yöntemleri olarak, sonlu fark, sonlu eleman ve sonlu hacim yöntemleri kullanılmış ve bunların ekrandan etkileşimli olarak seçimi mümkün olmuştur. Yinelemeler sırasında çözümün gelişmesinin ekrandan izlenebilmesi için olanak sağlanmıştır. Geliştirilen yazılım bir boyutta, bir tüpteki gazın aniden serbest bırakılması probleminde ve bir tüp içerisindeki zamana bağlı akış probleminde denenmiştir. İki boyutlu akışlar için ise yazılım ses altı, ses etrafi ve ses üstü hızlarda, çözümü literatürde mevcut olan bir kanal içerisindeki Ni tümseği kullanılarak denenmiştir